Innovativ rörlighet för program- och metodutveckling för utvärdering av utbildning

Diarienummer 2015-06582
Koordinator HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION I JÖNKÖP - Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 175 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genom individrörlighet mellan utbildningsvetenskaplig forskningsutförare och myndighet för skolväsendet tillskapa en ny form av samverkan för program- och metodutveckling för utvärdering av utbildning. Projektet har prövat ett nytt koncept för myndighetens verksamhet, bidragit till samverkansmöjligheter även efter projekttidens slut samt haft positiv effekt på individens kompetens och nätverk för framtida forsknings- och utvecklingsarbete.

Resultat och förväntade effekter

Projektet kanaliserades som ett forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket avsåg att i form av en förstudie pröva ett nytt koncept för myndighetens verksamhet. För närvarande är det osäkert om myndigheten beslutar att gå vidare med resultatet från förstudien till ett utvecklingsprojekt i större skala.

Upplägg och genomförande

Upplägget bestod företrädesvis av samverkan i det forsknings- och utvecklingsarbete som avsåg att pröva ett nytt koncept för myndighetens verksamhet. Samverkansprojektet inleddes med en kartläggning av teorier om program och metoder för utvärdering av utbildning. Därefter formulerades en projektplan till förstudien, varefter förstudien genomfördes, analyserades och sammanställdes.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.