Innovativ pulverbaserad komponentteknologi (INNOKOMP)

Diarienummer 2017-01265
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 5 970 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2017 (spring)

Syfte och mål

Sverige är världsledande inom pulverteknik och har unika teknologier. Pulverteknik är en grön teknik där råmaterialet helt förädlas till slutlig produkt och ger möjlighet till avancerade och flexibla produkter för både mindre produktvolymer och massproduktion. Dessa produktlösningar skapas med fördel genom kombination av teknologier inom pulverteknik. Målet är i) nya produktlösningar hos slutanvändare, ii) ökad utvecklingstakt samt iii) konkurrensförmåga inom teknikupphandling av avancerade komponenter.

Förväntade effekter och resultat

Nära 100% av råmaterialet används där pulverteknik tillämpas. Teknologierna som adresseras finns alla representerade med specialistkompetens och aktörer inom landet och värdekedjor som kan stärkas från råmaterial till slutprodukt. Förväntade effekter 5 år efter projektet innefattar 15-20 nya produkter/lösningar grundat på kortare ledtid, lägre vikt eller ny funktionalitet, där ny eller modifierad materiallösning har ingått eller pulverteknikens resurseffektivitet och lägre energiåtgång för tillverkning har visats för kommande implementering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet fokuseras kring framtagning av fysiska demonstratorer där material- och tillverkningskoncept testas och utvärderas. Centrala behovsägare är ledande komponent och systemtillverkare med intresserade av utveckling av MIM respektive AM. Teknikleverantörer inom HIP och bearbetning bidrar och AM-teknik integreras med befintligt pulverteknik. Genom fyra samverkande forskningsaktörer säkerställs värdekedjor inom projektet för att kunna koppla in ytterligare aktörer efter projektets genomförande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.