Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ pulverbaserad komponentteknologi (INNOKOMP)

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 5 970 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Projektets upplägg har utgått från idén att det finns en konstellation av aktörer som kan omsätta pulvertekniska lösningar i produkter med Sveriges som ledande inom framställning av metallpulver. Nya värdekedjor har illustrerat genom sju framtagna demonstratorer och lösningar för bättre pulverkontroll har utvecklats. Projektet har vidare lett till följdprojekt som för nya utmaningar vidare och även resulterat i internationalisering med aktörer från projektet.

Resultat och förväntade effekter

Identifieringen av existerande teknologier, aktörer och drivkrafter/utmaningar ligger därmed till grund för inriktning och förväntade effekter med fokus på produkter inom flyg, fordon och industri. Utgångspunkten har varit att kombinera, förfina och kvalitetssäkra tekniker för nya värdekedjor där additiv tillverkning enskilt eller i kombination med andra processer utgör en lösning. Projektet har därmed innefattat utveckling av värdekedjor, test och demonstration samt integration av aktörskonstellationen inkluderat mindre företag.

Upplägg och genomförande

Projektet har därmed genomförts i form av parallella arbetspaket enligt följande: Utveckling och demonstration av additiv tillverkning och relaterad teknik plus HIP och materialanpassning för primärt fordon; utveckling av MIM/HIP och senare AM/HIP för flyg; utveckling av och demonstration av pulverkontroll vid AM-tillverkning; utveckling av design för AM och efterbearbetning. I alla arbetspaketen har samverkan skett mellan företag, högskola och institut, mellan företag i värdekedjor och involverat även mindre företag. Fokus på demonstratorer har gällt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01265

Statistik för sidan