Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ plattform för läkemedelsberedning

Diarienummer
Koordinator SPEXIMO AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

En läkemedelskräm med kort hållbarhet som appliceras flera gånger dagligen och som kladdar önskar varken patienter eller läkemedelsbolag. Som ett resultat av projektet har en användarvänlig formulering tagits fram, som kapslar in vald substans och ger förlängd hållbarhet. Den innovativa beredningen för hudläkemedel har baserats på Speximos patenterade teknologi för inkapsling. Funktionen bekräftades i projektet med en väl karakteriserad modellsubstans, en peptid med tydlig läkemedelsindikation för distribution via hud som visats säker i klinisk prövning.

Resultat och förväntade effekter

En beredning för inkapsling av peptid har tagits fram. Beredningsformen har gett ökad hållbarhet hos den valda substansen. Användarvänligheten har förbättrats väsentligt i form av en kladdfri formulering för distribution via hud. Beredningsformen har ett innovativt format.

Upplägg och genomförande

Projektet har omfattat utveckling av prototyper baserade på inkapsling av aktiv substans för hudläkemedel och verifiering av dess funktion. Ytterligare säkerhet och regulatoriska aspekter har undersökts och visar på att beredningsformen kan anses säker. En slutlig prototyp har valts och planering för att verifiera nästa steg har påbörjats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00816

Statistik för sidan