Innovativ, normkreativ och inkluderande metod av barnteater

Diarienummer 2018-01357
Koordinator KULTURFÖRENINGEN MUMS
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Många av vuxenvärldens problem skapas när vi som barn lär oss att passa in. Vi vill motverka detta genom att bjuda in till en färgsprakande sagostund som erbjuder alternativ till den påtvingade könskodade norm som barn möter i litteratur och underhållning. Vi har skapat Bland drakar och dragqueens där dragartister framför sagor för barn. Projektet visar att alla kan vara den de är oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Vi ska nu utveckla en ny metod som inkluderar både barn med och utan funktionshinder för att motverka intolerans, utanförskap och isolering.

Förväntade effekter och resultat

Vi ska utifrån vår nyskapande normkreativa sagostund utveckla en ny metod med pedagogiska strategier för att bemöta och tillvarata barns olikheter. Vårt mål är att i samråd med barn, föräldrar och och rådgivare utveckla och utvärdera en ny skalbar metod av vårt koncept Bland drakar och dragqueens för att inkludera barn med specialbehov. Målet är att metoden ska kunna tillämpas över hela Sverige och motverka mobbing och utanförskap och främja jämlikhet och delaktighet. Vi vill vidga begränsade normer och skapa delaktighet för fler barn, med eller utan diagnos.

Planerat upplägg och genomförande

Genom att utveckla en ny metod ska vi: *Undersöka olika affärsmodeller för optimal skalbarhet. De olika möjligheterna är: *Vi utvecklar en tjänst som vi säljer *Främja geografisk spridning genom att licensera ut konceptet till olika aktörer och utbildar dessa så att de kan bli självgående *Vi skapar en prenumerationsmodell där kunder skriver på kontrakt på en viss tid Vi ska under projekttiden ta fram en marknadsanalys: *Potentiella kunder är bibliotek, förskolor, skolor, föreningar, kulturhus *Undersöka om det finns möjligheter att detta koncept köps in av näringslivet

Externa länkar

https://kulturforeningenmums.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.