Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ, normkreativ och inkluderande metod av barnteater

Diarienummer
Koordinator KULTURFÖRENINGEN MUMS
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Projektets mål var att med hjälp av dragqueens som framför sagor för barn visa att det är ok att vara annorlunda. Genom att vidga normer motverkade vi mobbing och utanförskap. Under projekttiden ville vi utveckla föreställningen och att ta fram en ny metod för barn med specialbehov, som ska kunna bli skalbar och spridas över hela Sverige för att motverka segregation och skapa ett mer inkluderande samhälle.

Resultat och förväntade effekter

*Publikantal: Vårt mål var att under projekttiden nå minst 60 besökare, viket uppfylldes. *Föräldratantal: Vårt mål är att ta emot input från minst 25 familjer till barn med funktionsvariationer, vilket uppfylldes. *Vi ville etablera huruvida metoden är skalbar för geografisk spridning, vilket uppfylldes. *Vi utvärderade och verifierade att vi tillfört något nytt på området, ökat vår kunskap och förståelse om målgruppen och säkrat kvalitét *Vi verifierade impacten till samhällsförändring och att metodutveckingen uppfyller syftet till att leda till ökad inkludering

Upplägg och genomförande

I samarbete med föreningen Little Echoes utförde vi en enkät till över 25 familjer till barn med funktionsvariationer där vi samlade input som hjälpte oss att identifiera målgruppens behov. Detta låg till grund för framtagningen av ny metod som på ett innovativt sätt attackerar problemet med begränsande normer både kring könsroller och funktionsvariatoner. Vi testade metoden i en användarrelevant miljö vilket verifierade att den kan uppfylla sitt syfte - att bli skalbar för att tillämpas runtom i Sverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01357

Statistik för sidan