Innovationsdrivna sensorsystem

Diarienummer 2011-02892
Koordinator SenSiC AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Analys av utandningsluftens kemiska sammansättning och fria aerosolpartiklar är mycket värdefullt. Utandningsluftens sammansättning kan ge en mängd värdefull informations som kan användas för ett flertal applikationer bland annat inom sjukvården för behandling av olika sjukdomstillstånd såsom tex astma, tbc och narkotikaberoende. Syftet med A ansökan var att för detta ändamål sätta samman ett konsortium för att utveckla sensorer för detta ändamål

Resultat och förväntade effekter

För dessa ovan nämnda tillämpningar har ett konsortium arbetats fram för att inom ramen för ett B projekt ta fram prototyper för att tillsammans med användare utvärdera direktverkande sensorer som är enkla att använda och kan ge ett omedelbart svar. A-projektet har utvärderat ett flertal möjliga applikationer, användare och konsortiemedlemmar och baserat på utfallet format ett starkt konsortium baserat på akademi, företag och brukare.

Upplägg och genomförande

Hela projektgruppen har träffats ett antal gånger och diskuterats och kommit överens om inriktning. Målsättningen med B projektet har härvid fokuserats och begränsats. Arbetspaket har i denna process definierats. Inom ramen för de respektive arbetspaketen har aktiviteter definierats, nya konsortiepartners identifierats och aktiverats i konsortiet. Lämpliga användare och brukare av resultaten har också identifierats och knutits till arbetspaketen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.