Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovations Turbin i Trollhättan

Diarienummer
Koordinator Trollhättans kommun - Omsorgsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Syfte: Kartlägga vad som krävs för att driva testbäddar som bidrar till nya innovativa arbetssätt i omsorgsverksamhet, möta framtida utmaningar och ta tillvara resurser inom den egna verksamheten så väl som inom akademi och näringsliv. Målet: Skapa förutsättningar för att i ett genomförandeprojekt driva förvaltningsövergripande testbäddar med fokus på verksamhetsutveckling, nya metoder och arbetssätt som bidrar till utveckling, tillväxt och värde för offentlig verksamhet, näringsliv och akademi.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har bidragit till samsyn kring gemensamma utmaningar och värdet av testbäddar i befintlig verksamhet. Kunskap i metoder som skuggning, intervjuer, fokusgrupper, workshops har utvecklats. Metoderna har hjälpt projektgruppen att synliggöra nödvändiga fokusområden, identifierat hinder och möjligheter och belyst behov av stöd för en testbädd. Det har under förstudien förts en kontinuerlig dialog och förankring med både akademi och näringsliv som bidragit till vägledning i hur vi på bästa sätt genomför testbäddar i offentlig verksamhet.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts utifrån olika arbetspaket med tillhörande aktiviteter. Projektet har haft en skapande karaktär med tydligt fokus på delaktighet för berörda parter där struktur och planering har förändrats utifrån de insikter som gjorts på vägen. I förstudien har vår egen modell för verksamhetsutveckling, samt metoder med koppling till tjänstedesign, används för både kartläggning, analys och redovisning av resultat. Det har förts en dialog med både akademi och näringsliv om huruvida en testbädd skulle kunna var till värde för samtliga berörda.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03695

Statistik för sidan