Innovations Turbin i Trollhättan

Diarienummer 2018-03695
Koordinator Trollhättans kommun - Omsorgsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång 2018-02475-en

Syfte och mål

Målet med förstudien är att utreda möjligheten att driva utvecklingsorienterade testbäddar med fokus på verksamhetsutveckling och förändringsledning som kan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i offentlig verksamhet. Testbädden ska ha ett betydande värde för offentlig verksamhet, akademi och näringsliv. Testbädden ska på olika sätt vara öppen för test av nya arbetssätt och metoder, digitala tjänster och produkter.

Förväntade effekter och resultat

Omsorgsförvaltningen i Trollhättan förväntar sig att i förstudien identifiera förutsättningar för att införa en testbädd i befintlig boendeverksamhet för äldre och på sikt inom LSS samt socialpsykiatri. Förstudien ska ge svar på vilket stöd verksamhetspersonal och ledning behöver, vilka metoder och verktyg som kan användas i förändringsarbetet och hur en samverkan med bl.a. akademi och näringsliv ska se ut.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien genomförs i en verksamhet inom vård och omsorg för äldre och består av fem arbetspaket. 1. Planering, kartläggning och utbildningsinsatser. 2. Identifiering av faktorer som möjliggör arbete med verksamhetsutveckling på verksamhets- och organisationsnivå. 3. Intern och extern dialog för att identifiera hur en testbädd kan vara utformad för att skapa värde för alla parter. 4. Kompetenslyft kring IoT med demo.miljö och föreläsning. 5. Utvärdera och eventuellt ansöka om ett genomförande av en testbädd inom vård och omsorg och senare även inom LSS och socialpsykiatri.

Externa länkar

Förstudien kan följas på omsorgsförvaltningens hemsida för arbetet med välfärdsteknik i Trollhättans Stad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.