Innovate To Work

Diarienummer
Koordinator Right To Play Sverige
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Utveckla och testa en social innovation - steg 1 2019

Syfte och mål

Nyanlända ungdomar riskerar ojämlika arbetsvillkor på en segregerad arbetsmarknad, långtidsarbetslöshet och utanförskap. Genom projektet har Right To Play utvecklat en innovativ metod, Right To Work-metoden, som syftar till att att ge nyanlända ungdomar ökade möjligheter till hållbar och jämlik etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Projektets långsiktiga mål att på sikt bidra till en systemförändring på arbetsmarknaden samt till de Globala målen (5, 8 och 10) har resulterat i en modell som visar potential att kunna spridas till privat och offentlig sektor nationellt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en unik metod som visat sig relevant för målgruppen såväl som mottagarsidan, samt en finasieringsmodell för metoden som har potential att bidra till en systemförändring på svensk arbetsmarknad genom att paketera och sprida metod till privat och offentlig sektor. Projektet har visat resultat och effekt för målgruppen genom långsiktig anställning, ökade möjligheter till anställning samt finansiering för att implementera metoden i Stockholmsområdet. Näringsliv och kommun har validerat metodens relevans och flera partnerskap har etablerats.

Upplägg och genomförande

Metoden har designats och testats i nära samarbete med ungdomarna själva, samt partners och intressenter i näringslivet. Detta är en utveckling av vår resultatgenererande metodik för målgruppen att komma ut i en första anställning, mot heltidsarbete efter avslutade studier. Effektmätning och utvärdering har genomförts med testgrupp och intressenter, som gett goda resultat såväl som viktiga insikter för projektet. Vi har även samlat aktörer från alla sektorer som påverkar förutsättningar för jämlik och hållbar anställning, som har utmanat metoden för att säkra dess relevans.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 mars 2020

Diarienummer 2019-01788

Statistik för sidan