Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innocities - smart och hållbar samhällsutveckling genom innovation och samhandling

Diarienummer
Koordinator SI Communities AB
Bidrag från Vinnova 1 998 436 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - maj 2023
Status Pågående
Utlysning Insatser för civilsamhällets transformation
Ansökningsomgång Civilsamhällets innovativa lösningar för ett hållbart samhälle

Syfte och mål

Projektet ska utveckla, implementera och sprida innovationsprogrammet InnoCities. InnoCities ska tillhandahålla en systematisk innovationsprocess och metodik för lokal operativ samhandling. Syftet är att påskynda omställningsarbetet att uppnå Agenda 2030 och bidra till en smart och hållbar samhälls- och näringslivsutveckling. InnoCities bygger på en metodik som har utvecklats av Smart Innovation Norway och som nu vidareutvecklas tillsammans med Sweco, Mälardalens Högskola och SIQ-Institutet för Kvalitetsutveckling.

Förväntade effekter och resultat

- Ökad innovations- och omställningsförmåga genom nya former för samproduktion och partnerskap samt kunskap i innovationsledning. - Insikter i vilka arbetssätt och resultat som bidrar till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. - Ökad förmåga att leda och styra för att uppnå hållbarhetsmål, genom att balansera och integrera de tre hållbarhetsdimensionerna. - Nya arbetssätt som bidrar till systeminnovation som främjar hållbar utveckling. - Öka antalet implementerade hållbara innovationsprojekt i samhället.

Planerat upplägg och genomförande

2.1 Kartläggning av den norska förlagan 2.2 Nuläges- och uppföljningsanalys 2.3 Vidareutveckling i en svensk kontext med fokus på innovationsledning 3.1 Utveckling av partnerskapsmodell 4.1 Kartläggning av relevanta nätverk, kluster och samarbetspartners 4.2 Vidareutveckling av affärsmodell 4.3 Upphandlingsmodell 4.4 Metoder för uppskalering och spridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 februari 2023

Diarienummer 2021-02939

Statistik för sidan