Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innocities - smart och hållbar samhällsutveckling genom innovation och samhandling

Diarienummer
Koordinator SI Communities AB
Bidrag från Vinnova 1 940 289 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning Insatser för civilsamhällets transformation
Ansökningsomgång Civilsamhällets innovativa lösningar för ett hållbart samhälle

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att erbjuda en systematisk innovationsprocess och metod för smart och hållbar utveckling. "Innocities" partnerskapsmodell inkluderade kluster där kommuner kunde delta och erbjöd stöd. Samarbetet involverade kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Projektet betonade att navigera osäkra situationer, bygga innovationskultur, utveckla strategier och balansera förvaltning och innovation. Innovationspartnerskapet bestod av nätverkskluster och anpassningsbara samarbetsprogram för varje kommuns behov.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målet var att erbjuda systematisk innovation för smart, hållbar utveckling. "Innocities" inkluderade den utveckla et kluster där kommuner deltar. Samarbetet omfattade kommuner, näringsliv, akademier och samhällen. Projektet belyste hantering av osäkerhet, byggande av kultur, balansering av förvaltning och innovation. Partnerskapet inkluderade kluster och anpassningsbara program för varje kommun, och dermed kan adressera både gemensamma behov och kommunernas individuella behov.

Upplägg och genomförande

En projektgrupp från alle i projektorganisationen utvecklade programmet "Innocities". Dessutom involverades en referensgrupp från tio svenska kommuner. Deras input och expertis kombinerades med projektgruppens erfarenhet för att skapa ett innovationsprogram som stöder små och medelstora svenska kommuner i omställningen mot hållbarhet och gynnsamma förhållanden för näringslivet och medborgare. "Innocities" bygger på en norsk modell utvecklad av Smart Innovation Norway tillsammans med norska kommuner, men har anpassats för svenska förhållanden och partners.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 september 2023

Diarienummer 2021-02939

Statistik för sidan