Inkubik - En innovationsplattform som hjälper innovatörer och entreprenörer att testa och verifiera sin idé

Diarienummer 2018-00098
Koordinator Kvadrat Inkubik AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Stöd till innovatörer via stödorganisationer
Ansökningsomgång Finansiering till er som arbetar med stöd till innovatörer

Syfte och mål

Kvadrat har som målsättning att sprida entreprenörskapet och bidra till en positiv samhällsutveckling genom att främja entreprenörskap och utveckla innovatörer. Innovationsplattformen Inkubiks syfte är att öka möjligheten för innovatörer att förverkliga nya idéer genom att erbjuda rådgivning, stödtjänster och ett nätverk av kundkontakter och samarbetspartners. Det här projektet syftar i att öka det stöd som Inkubik ger till innovatörer för att effektivt testa och validera sin idé i ett tidigt skede.

Förväntade effekter och resultat

Inkubik ska verka för att attrahera och erbjuda fler innovatörer möjligheten att testa och förverkliga sina idéer. Fler ska identifiera sig som innovatörer och tröskeln för att gå från idé till verklighet ska upplevas lägre. Projektet kommer öka samverkan entreprenörer och innovatörer sinsemellan samt med näringsliv och innovationssystem. Inkubik har som plan att stödja valideringsarbetet av 15st innovatörers idéer under perioden.

Planerat upplägg och genomförande

Kvadrat Inkubik erbjuder innovatörer möjligheten att utveckla sin innovationsförmåga och sitt entreprenörskap samt testa, validera och utveckla sina idéer i ett nätverk och en inkubator. Nätverket främjar samverkan och stimulerar idéutveckling via aktiviteter och stödtjänster. Inkubatorn tillhandahåller en affärsutvecklingsprocess och i den ett antal ändamålsenliga tjänster som effektivt stödjer innovatörer att tidigt validera sin idé och vidareutveckla de realiserbara affärsidéerna till framgångsrika tillväxtföretag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.