Informationssystem för kontinuerlig uthållig uppföljning och möjlighet till styrning av fastigheter och städer

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

För att kunna utveckla uthålliga fastigheter och städer krävs kontinuerlig information om fastigheternas och städernas egenskaper. Informationen behöver samlas in, lagras, behandlas, integreras, extraheras, åskådliggöras och tolkas, något som kräver avancerade informationssystem och djup kunskap. Målet är att utveckla en webbaserad skalbar öppen produkt, en plattform som utgörs av ett unikt och effektivt system som stödjer uppföljning och möjliggör stöd och styrning av såväl planering som byggnation, drift och förvaltning samt återvinning av fastigheter och hela städer.

Resultat och förväntade effekter

Med en samverkansmiljö och utvecklade metoder, programvarustöd och informationsinnehåll, skapas förutsättningar för utvecklingen av en mängd helt nya tjänster. En vidareutveckling av plattformen för byggnadsdesign, produktion och förvaltning till att också inkludera städer och infrastruktur med stöd för analyser, utvärderingar och styrning mot hållbarhet är målet. De olika tillämpningarna med tillhörande metodik kommer att produktifieras och paketeras av ett stort antal aktörer i samhället tack vare tillgången till relevant och aktuell livscykel-information.

Upplägg och genomförande

Arbetet utfördes i form av en serie workshops med intressenterna i konstellationen och leddes av Väino Tarandi, Professor i Byggandets IT vid KTH. Som underlag gjordes parallellt en första grov kartläggning och utvärdering av dagens informationssystem och en analys av utvecklingsbehov och -möjligheter för att utveckla konstellation och målbeskrivning. övriga deltagare var Fastighetsekonomi, Installationsteknik, Geoinformatik och Projektkommunikation från KTH samt SWECO, Ramböll, Akademiska Hus, Eurostep, Stockholms stad, HSB, Skanska, NVS/IMtech och Humlegården.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02856

Statistik för sidan