Inex.One - Sänkta transaktionskostnader för spridning av expertkunskap

Diarienummer 2018-01167
Koordinator AB Leverache
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Inex One har lyckats med målet att utveckla ett digitalt verktyg som är i färd att radikalt effektivisera marknaden för expertrådgivning mellan organisationer (kunder) och yrkesverksamma privatpersoner. Verktyget löser flertalet kundbehov som identifierats i kundintervjuer, såsom bristande transparens, höga kostnader och utmaningar kring persondata (bl.a. med GDPR).

Resultat och förväntade effekter

Inex Ones digitala verktyg sänker transaktionskostnaderna mellan kunskapssökande organisationer och individer som besitter efterfrågad kunskap. Kunskapsekonomin kan arbeta mer effektivt när det blir lättare dessa parter att ha utbyten. På kort sikt lyckas vi sänka transaktionskostnaderna för befintliga användare av expertrådgivning. På medellång sikt kan expertrådgivning nyttiggöras för bl.a. mindre företag (SMB:er) och offentliga organisationer, vilket bidrar till mer välinformerade affärsbeslut i samhället i stort.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes under senvår och sommar 2018. Det gick snabbt från start till förverkligande av det digitala verktyget, eftersom Inex One utvecklade en avskalad prototyp med kundernas mest efterfrågade funktioner. Genomförandet underlättades av att projektparterna hade goda förkunskaper i området och hade gjort betydande marknadsundersökningar inför starten på Steg 1-projektet.

Externa länkar

Hemsida för Inex One, riktad till kunder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.