Inex.One - Sänkta transaktionskostnader för spridning av expertkunskap

Diarienummer 2018-01167
Koordinator AB Leverache
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Inex One utvecklar ett digitalt verktyg som radikalt effektiviserar marknaden för expertrådgivning mellan organisationer (kunder) och yrkesverksamma privatpersoner. Verktyget löser flera problem, bl.a. bristande transparens, höga kostnader och utmaningar kring persondata (bl.a. med GDPR).

Förväntade effekter och resultat

Kunskapsekonomin kan arbeta mer effektivt när det blir lättare för kunskapssökande organisationer och kunniga individer att ha utbyten. Genom sänkta transaktionskostnader kan expertrådgivning nyttiggöras för bl.a. mindre företag (SMB:er) och offentliga organisationer, vilket bidrar till mer välinformerade affärsbeslut i samhället i stort.

Planerat upplägg och genomförande

Teamet bakom Inex One har lång erfarenhet inom marknads-/företagsanalys och mjukvaruutveckling. Under sommaren 2018 finslipas en prototyp tillsammans med tidiga kunder, för att samla in tankar och åsikter från användare. Baserat på prototypen planeras en bredare lansering under höst och vinter 2018-2019.

Externa länkar

Inex One används av ledande företag inom marknadsanalys, för att hantera externa experter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.