Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industrins hållbara digitala värdesystem

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - november 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att lägga grunden till ett program inom Impact innovation, genom att nyttja den kunskap om industrins hållbara digitala värdesystem som finns i det befintliga strategiska innovationsprogrammet PiiA och i det nätverk av aktörer inom både industri och akademi som finns i och omkring programmet. Projektet resulterade i en ansökan till Impact Innovation.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under projektets gång har fokus skiftat från industrins hållbara digitala värdesystem till ett mer symbiotiskt perspektiv och den fullständiga ansökan ”Industrial Symbiosis for Net Zero Transition” till Impact Innovation. Förslaget på fortsatt arbete fokuserar på den industriell omställningen där symbios mellan företag och mellan industri och samhälle genom ett sammankopplat värdesystem ger en hög nyttjandegrad av energi och råvaror.

Upplägg och genomförande

Projektet har vägletts både av en bred referensgrupp med representanter från både industri och akademi, och av SIP PiiAs styrelse. Under våren genomfördes en rad möten och workshops för att diskutera industrins perspektiv till samhällsutmaningar och hur man möter dessa med bibehållen och helst ökad konkurrenskraft. Under hösten ägde täta möten rum med referensgruppen och med olika nyckelintressenter. Projektet har också deltagit i möten och match-making-aktiviteter som arrangerats av finansiärerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2023

Diarienummer 2022-03643

Statistik för sidan