Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industrins hållbara digitala värdesystem

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - november 2023
Status Pågående
Utlysning Impact Innovation ansökningsomgångar inom programmet

Syfte och mål

Målet är att skapa ett program inom impact innovation som fokuserar på den den industriella omställningen genom ett sammankopplat värdesystem där hög effektivitet, automationsgrad och insatsvaror (som energi) med lågt klimatavtryck är en konkurrensfördel. Svensk industri kan fungera som en testbädd för utvecklingen av den globala IndTech-sektorn. Därmed har omställningen också potential att stärka attraktionskraften för Sverige som land, både för individer och för företag att förlägga såväl produktion som forskning hit.

Förväntade effekter och resultat

De effekter ett framtida impact innovation program syftar att uppnå är: - Stärkt konkurrenskraft i industrin, i samklang med utvecklingen av ett hållbart samhälle. - Cirkulära affärsmodeller är norm genom full spårbarhet. - Bättre resursutnyttjande och mer hållbara produkter genom ökad förståelse för kunders behov och insatsvarornas egenskaper. - Samhällsbalansering av energiutnyttjande. - Ökad flexibilitet i försörjningskedjor som ger förutsättningar för att hantera störningar och möta föränderliga behov snabbare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet som helhet har tre faser. Den första fasen innebär en inledande översikt som kartlägger, inventerar, och kontaktar relevanta aktörer. Fas två är en djupare analys som utvecklas i det framväxande aktörs-nätverket genom remisser och rundabordssamtal. Engagemang mobiliseras för att identifiera de mest kritiska utmaningarna, som diskuteras och nyanseras gemensamt för att formulera mål och definiera missioner. Fas tre validerar, förankrar och mobiliserar kring dessa utmaningar och mål, samt formulerar en ansökan för ett fullskaligt program inom Impact Innovation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 september 2023

Diarienummer 2022-03643

Statistik för sidan