Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industriell symbios för akvakultur i cirkulära flöden

Diarienummer
Koordinator FÖRENINGEN REFARM 2030
Bidrag från Vinnova 907 551 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulära flöden - en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi (förprojekt)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att i förstudien utreda möjligheter och lösningar för att kunna realisera industriell symbios där produkten är fisk eller räkor och råvaror som recirkuleras är näring, återvunnet bassängmaterial och energi. Vi har i projektet nått målen att visa på sådana lösningar med ritningar och kostnadsberäkningar, för att i olika storleksskalor kunna bedriva odling av fisk eller räkor där värme, organiskt avfall och betong recirkuleras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett resultat av projektet är att en ny bioflockodling av Tilapia, baserad på restvärme och restavfall, inom något år kommer uppföras. Projektet har också resulterat i dialoger bland annat med avfallshanterare, industrier, entreprenörer och intresseorganisationer. Dessa dialoger fortsätter efter projektets slut. Modeller med kostnader för anläggningar i olika storlekar har tagits fram, och djurvälfärden har övervägts i detta arbete. Ett annat viktigt resultat är hur social hållbarhet kan främjas genom småskalig fiskproduktion i flerfamiljshus eller lantbruksbyggnader.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i samarbete mellan de fyra projektparterna och referensgruppen. Fyra möten med referensgruppen genomfördes under projektperioden, och projektparterna hade kontinuerlig kontakt. Inledningsvis gick projektet långsammare än förväntat på grund av bland annat sjukskrivning. Projektparterna arbetade parallellt med framtagande av ritningar och kostnadsberäkningar, utvärdering av odlingssystem, dialoger kring potentiella case för genomförande och så vidare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2017

Diarienummer 2016-04306

Statistik för sidan