Industrialisering av additiv tillverkning genom multifunktionell efterbearbetning

Diarienummer 2018-00801
Koordinator Mittuniversitetet - Mittuniversitetet Östersund
Bidrag från Vinnova 4 880 804 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material