Industrialisering av additiv tillverkning genom multifunktionell efterbearbetning

Diarienummer 2018-00801
Koordinator Mittuniversitetet - Mittuniversitetet Östersund
Bidrag från Vinnova 4 880 804 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Towards a world leading position in additive manufacturing for metallic materials.

Syfte och mål

AMPeRE syftar till att förbättra möjligheterna till effektiv efterbehandling av AM-produkter genom att demonstrera ett produktionssystem med snabbare ledtider, högre automatiseringsgrad, lägre kostnad och en högre funktionalitet hos slutprodukten. Målet för projektet är att utveckla och ta fram metoder för automatiserade processer för ytbearbetning och polering, borttagning av supportstrukturer och pulver samt att ta fram en valideringsprocess för renhetskvantifiering.

Förväntade effekter och resultat

Projektets aktiviteter ska resultera i: -En ökad utmattningshållfasthet jämfört med ’as-built’-ytor. -En ytfinhet som är jämförbar med en konventionellt bearbetad komponent. -Minskad materialåtgång genom förbättrad mekanisk prestanda. -Kostnadsbesparingar gällande efterbearbetning genom automatisering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av; AP - 1 Projektledning, AP2 - Processutveckling, AP3 - Geometrisäkring och ytkarakterisering, AP4 - Mekaniska egenskaper och mikrostruktur, AP5 - Validering av renhet samt AP6 - Demonstratorer. Akademi, institut och företag kommer att dela på ansvaret för projektledning av olika arbetspaket, tillverkning av material och demonstratorer samt för materialkarakterisering.

Externa länkar

https://www.miun.se/sports-tech-research-centre/forskning/pagaende-projekt/ampere/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.