Induktionsladdade drönare för autonoma inspektionsuppdrag av kritisk infrastruktur över stora arealer

Diarienummer 2018-01702
Koordinator VATTENFALL AB - R&D Vattenfall AB
Bidrag från Vinnova 905 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

En väl fungerade eldistribution är ett fundament för Sverige som välfärdsland, i generationer har Vattenfall säkerställt ett stabilit och pålitligt elsystem. Inspektion och underhåll av ledningar är ett tidskrävande och riskfyllt arbete som vi nu vill förenkla med hjälp av banbrytande teknik. Vårt arbete i projektet ska resultera i en elektriskt driven UAV som genom innovativ laddteknik och bildanalys har kapacitet att genomföra automatiserade besiktningar över långa sträckor utmed distributionsnätet. Detta innebär en stor vinst för människa och miljö.

Förväntade effekter och resultat

Vid ett lyckat utfall ligger projektet som grund för banbrytande teknik som tar utvecklingen och användandet av drönare i industriella applikationer ett stort steg framåt. Det primära resultatet syftar till att minska behovet av människor arbetandes i riskfyllda miljöer som ett distributionsnät innebär. Det sekundära resultatet blir ett miljövänligare och kostnadseffektivare sätt att inventera och inspektera kritisk infrastruktur i otillgängliga miljöer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektarbetet genomförs enligt en agil modell med start den 1:a maj. I ett första skede sker forskningsbaserade tester i labbmiljö hos Vattenfalls forskningsanläggning i Älvkarleby. Utifrån det arbetet konstrueras tillsammans med Swedron Sverige AB en passande plattform innehållande omfattande laddteknik och styrteknik. Arbetet fortskrider sedan stegvis under året med planerade fälttester i september. Våren 2019 beräknas en slutlig pre-kommersiell plattform vara klar för presentation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.