Individualisering och medborgarjournalistik - en likriktning eller möjlighet till mångfald?

Diarienummer 2017-01266
Koordinator VÄSTERBOTTENS-KURIRENS MEDIA AKTIEBOLAG - Västerbottens-Kurirens Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 497 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Beslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2017 (spring)

Syfte och mål

Utvärdera användbarheten i digitala tekniker, arbetsmetoder och processer som ökar relevansen i dagspressens nyhetsinnehåll och som därmed stärker branschens konkurrenskraft

Förväntade effekter och resultat

Öka kunskap om hur relevansen och trovärdigheten kan öka för dagspressens och därmed stärka branschen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska testa i vilken omfattning som ökad relevans kan skapas och genom användarvänligt tillgängliggörande av relevant innehåll, nya produktionsformer, medborgarjournalistik, bemötande av filterbubblor och spårbarnet av källor och fakta.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.