In-situ karaktärisering av en ny metallfogningsteknologi

Diarienummer 2018-04404
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Industriell Produktion, Lunds Universitet
Bidrag från Vinnova 496 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Research infrastructure - utilisation and collaboration: Industrial pilot projects for neutron and photon experiments at large scale research infrastructures

Syfte och mål

Projektparterna kommer genomföra en pilotstudie för att studera högtemperaturlödning av värmeväxlare i rostfritt stål med hjälp av synkrotronstrålning. Det övergripande syftet är att få inblick i lödprocessen som Alfa Laval använder vid tillverkning av värmeväxlare och därmed snabba upp kommersialiseringen av en ny produkt. Målet är att generera en detaljerad förståelse för den komplexa tillväxten av mikrostrukturella faser under lödning som påverkar värmeväxlarens slutprestanda.

Förväntade effekter och resultat

Ett stärkt samarbete mellan Alfa Laval och Lunds Tekniska Högskola (LTH) kommer att generera forskning på metallfogning i världsklass och slutligen resultera både i en optimering av tillverkningsprocessen och en accelererad kommersialisering av nästa generations värmeväxlare. Vidare förväntas projektet ge värdefulla kunskaper hur Alfa Laval kan lösa komplexa material- och produktionstekniska frågeställningar med hjälp av synkrotronbaserade tekniker och därmed långsiktigt öka innovationstakten och lanseringen av nya produkter.

Planerat upplägg och genomförande

Det definierade målet kommer nås genom ett in-situ högtemperaturs röntgendiffraktion-experiment vid en synkrotronljuskälla. Experimentet kommer ske vid DESY/Petra III, SOLEIL eller MAX IV. Valet av synkrotronljuskälla kommer grundas på en ex-situ studie som först kommer att utföras vid LTH. In-situ studien kommer ske vid en lödtemperatur på över 1200 °C i en inert atmosfär, där utvecklingen av de mikrostrukturella faserna i det rostfria materialet i värmeväxlaren och lodet kommer följas kontinuerligt med hjälp diffraktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.