Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IMTAB - Förbättrade skräddarsydda ämnen

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 1 720 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - juni 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-04797_publikrapport_SV.pdf (pdf, 5208 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

För avancerade belagda stål erfordras ofta en lokal borttagning av ytbeläggningen före fogning för att undvika processinstabilitet och kvalitetssänkning i förbandet. För tillverkning av skräddarsydda ämnen är detta produktivitetssänkande. Kvalitetsproblem kan också uppkomma när borttagningen fungerat mindre väl. Dessutom är toleranskraven på inkommande detaljer mycket höga, avseende kvalitet på klippkanter och detaljens mått. Det finns mycket att vinna om en fogningsprocess eller teknik kan utvecklas så att processen blir mer tålig avseende klippkvalitet, mått och ytbeläggning. Detta projekt avser att utveckla teknik som uppnår detta och samtidigt skapa förbättrad formbarhet och krockegenskaper för ämnena. För att åstadkomma detta innehåller projektet mekanismstudier och utvärdering med höghastighetsfilmning samt jämförelser av olika laserkällor och strålkvaliteter. Demonstratorer kommer att utvecklas och utvärderas i slutet av projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom projektet förväntas en ny robust svetsprocess för ämnessvetsning av ämnen i UHS-stål utvecklas och då i synnerhet för ytbelagda kvaliteer. Den processteknik som utvecklas förväntas i huvudsak ge förbättrad kvalitet, bättre produktivitet och lägre kostnader samt lägre krav på toleranser för de ämnen som ska svetsas ihop i jämförelse med den teknik för ämnessvetsning som används idag. Formbarhet och krockegenskaper för svetsade ämnen förväntas också förbättras i jämförelse med konventionell teknik.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförs i sju olika arbetspaket och omfattar grundläggande studier och försök med målet att utveckla en ny processteknik för ämnessvetsning. I projektets avslutande del kommer fullskaleprototyper att tas fram. Samtliga delprojekt kommer att utföras i nära samarbete mellan akademi och industri.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04797

Statistik för sidan