Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Impact hub for healthy & sustainable eating

Diarienummer
Koordinator Kaizen Studio AB
Bidrag från Vinnova 1 403 200 kronor
Projektets löptid februari 2023 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Viktiga resultat som projektet gav

Vårt program hade två huvudmål: Missionsutveckling: Vi har uppnått ett definierat uppdrag för "the eating system", med fokus på att driva efterfrågan på hälsosam och hållbar mat i Sverige fram till 2034. Det innebar att engagera över 30 partners, kartlägga Ätsystemet och beskriva specifika insatser. Innovationsprogram Blueprint: Vi utformade en plan för att främja samarbete, transformativa lösningar och skalbarhet. Den inkluderade en styrningsstruktur, finansiell modell och kommunikationsram, vilket ledde till vår ansökan till Impact Innovation Program.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten inkluderar: 1. Engagerat över 30 partners framgångsrikt. 2. Kartlade ätsystemet och identifierade nyckelområden. 3.Definierade vårt uppdrag: "Gör hälsosamt och hållbart ätande till normen i Sverige till 2034" med specifika åtgärder. Framöver kommer vi att sikta på (under förutsättning att vara en del av Impact Innovation): 1. Fortsatt tillväxt och engagemang, med fokus på att främja hälsosam och hållbar kost och genomföra våra planer. 2. Kontinuerlig programövervakning och anpassning för att hantera nya utmaningar och möjligheter i ätsystemet

Upplägg och genomförande

Implementeringsprocessen präglades av samarbete med våra engagerade partners. Vi genomförde workshops och fördjupade forskningsinitiativ. Genom dessa aktiviteter kartlade vi effektivt det komplexa och sammanlänkade ätsystemet, som var avgörande för att definiera vårt uppdrag: att göra hälsosamt och hållbart ätande till normen i Sverige till 2034. Vårt tillvägagångssätt kännetecknades av dess anpassningsförmåga och lyhördhet för det ständigt föränderliga landskapet av matsystemet, vilket säkerställer att vi är beredda att möta framtida utmaningar och möjligheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2023

Diarienummer 2022-03692

Statistik för sidan