Immunopatogenes vid infektion med humana blödarfebervirus

Diarienummer 2015-06535
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Medicine, Huddinge
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Projektet har resulterat i etableringen av ett nära samarbete mellan projektledaren/Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten. Projektledaren har genomgått en utbildning i säkerhets- och arbetsrutiner för BSL-4 klassat arbete vid Folkhälsomyndigheten. Gemensamma metodutvecklings- och forskningsprojekt har initierats.

Resultat och förväntade effekter

Projektledaren har utbildats och examinerats i säkerhets- och arbetsrutiner för BSL-4 klassat arbete vid Folkhälsomyndigheten och erhållit den nödvändiga kompetensen för att bedriva forskning på Folkhälsomyndighetens BSL-4 laboratorium. Samarbetet mellan Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten har stärkts och gemensamma forskningsprojekt är under utveckling.

Upplägg och genomförande

I enlighet med projektplanen har projektledaren under bidragsperioden tillbringat arbetstid motsvarande 3 månaders heltidsarbete på Folkhälsomyndigheten. Projektledaren har utbildats av säkerhets- och laboratoriepersonal från Folkhälsomyndigheten och all planering och laboratoriearbete har utförts i samarbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.