Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

iErgonomics - Sakernas internet för jämlik arbetshälsa

Diarienummer
Koordinator Region Stockholm - Region Stockholm Centrum för Arbetsmedicin
Bidrag från Vinnova 3 688 000 kronor
Projektets löptid mars 2024 - september 2026
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta - genomförandeprojekt 2023

Syfte och mål

Syftet med projektet är att med sensorer integrerade i arbetskläder och IoT, förebygga belastningsskador i vård- och kommunal verksamhet, detta utifrån de Arbets- och miljömedicinska (AMM) klinikerna, företagshälsovård och yrkeslärare inom kommunal utbildning. Målet är att genom vidareutveckling, implementering och utvärdering av tekniken, ta fram ett välfungerande mät- och bedömningssystem för att undersöka och ge återkoppling om fysisk belastning, vid såväl riskbedömningar i befintligt arbete som vid arbetsteknikträning i utbildningssammanhang.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas att, genom en iterativ process med test och utveckling av teknik, framtagning av utbildningsmaterial samt utvärdering och förbättrande åtgärder, kunna erbjuda ett användarvänligt och användbart system som mäter, analyserar och ger återkoppling om fysisk arbetsbelastning. Systemet avses kunna användas vid riskbedömning av arbetsbelastning i befintligt arbete samt vid arbetsteknikträning i utbildningssammanhang; det bör bidra till effektiv identifiering av ogynnsam arbetsbelastning, vilket med preventiva åtgärder kan främja en jämlik arbetshälsa.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utgörs av sex arbetspaket (WP): WP0 Projektkoordination och detaljplanering. WP1 Sammanställning av Smarta kläder-teknikens möjligheter. Utveckling av instruktionsmaterial. Utbildning av deltagare. WP2 Implementering av tekniken inom AMM, FHV, yrkesutbildning. Utvärdering inom respektive målgrupp. WP3 Revidering av teknik och instruktionsmaterial utifrån utvärderingen i WP2. WP4 Implementering av slutlig lösning, uppföljning inom respektive målgrupp. Ytterligare revidering. WP5 Spridning av projektresultat, undervisning och rapportering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2024

Diarienummer 2023-04060

Statistik för sidan