Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Idésluss Sundsvallsregionen

Diarienummer
Koordinator Sundsvalls kommun - Koncernstaben avd strategisk samhällsutveckling
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Syfte och mål

Idésluss Sundsvallsregionen har haft till syfte att införa en positiv förändringskultur och ett systematiskt arbetssätt för att stärka kommunens innovationsförmåga. Genom att ta vara på medarbetares idéer, förädla och testa dessa i en så kallad idésluss vill kommunen erbjuda utvecklingskraft, framtida attraktiva jobb och till invånarna en hållbar kommun med väl fungerande välfärdstjänster. Mål har varit att öka innovationsmognaden och skapa förnyelseförmågor i organisationen och regionen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har varit framgångsrikt. Mål är uppfyllda och lärandet har varit över förväntan. Det finns en bemannad idésluss som är öppen för alla anställda i Sundsvalls kommun. Idéslussen erbjuder stöd, verktyg och processer för att skapa värde för dem vi är till för. Projektet har omfattat 170 case, 3 innovationsprogram och resulterat i ett regionalt innovationsnätverk med 90 deltagare. Projektet har genomförts i samarbete med företag, forskare och partners i projektet. Effekten är förnyelseförmågor hos individer och verksamheter och stärkt innovationsmognad i kommunen.

Upplägg och genomförande

En innovationsledare och två idécoacher har haft fokus på att skapa ett öppet och tillåtande klimat för att utforska, testa och verifiera idéer. I starten gjordes många uppsökande aktiviteter, men eftersom idéslussen etablerats har medarbetare och chefer själva tagit kontakt. Mycket kraft har lagts på att kommunicera och visualisera via nyhetsbrev, filmer och hemsida mm för att visa på goda exempel och lyfta fram medarbetare. Innovationsprogrammet har varit en viktig pusselbit för att bygga det gemensamma lärandet över gränser. Lära genom att göra har varit framgångsrecept.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 augusti 2020

Diarienummer 2016-04002

Statistik för sidan