Idésluss Sundsvallsregionen

Diarienummer
Koordinator Sundsvalls kommun - Koncernstaben avd strategisk samhällsutveckling
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Syfte och mål

Projektet syftar till att införa en positiv förändringskultur och ett systematiskt arbetssätt för att öka organisationens innovationsförmåga. Mål är att idéer uppmuntras, förädlas och testas i en så kallad idésluss så att kommunen erbjuder stärkt utvecklingskraft, framtida attraktiva jobb och till invånarna en hållbar kommun med väl fungerande välfärdstjänster.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat av projektet är minst två idécoacher, ett idécoachprogram, arbetssätt och nätverk som präglar organisationens förnyelsearbete. Minst 100 chefer har deltagit i utbildning ´innovativ chef´. Utbyte och aktiviteter har skett mellan Sundsvall, Timrå, Härnösand och Ånge kommun, landstinget, Bron innovation och Åkroken Business Inkubator. Det finns ett IT-stöd för stödja en öppen och transparent kommunikation om idéer och innovation i kommunen. Ett idéråd har beslutat om att ge stöd till test av minst 40 idéer. Jämställdhetsanalysen har resulterat i aktiviteter.

Planerat upplägg och genomförande

Idèslussen ska utgå från att stödja pågående utvecklingsprocesser och initiera nya. Projektgruppen är initialt idéråd och faciliterar upphandling, anställning och design av projektets olika faser. Idéslussen kommer att bestå av ett Idéråd, IT-stöd, verktyg, modeller, testbäddar och idécoacher som faciliterar och stödjer idébärare och team från idé, förädling, test till utvärdering. Idérådet beslutar om eventuell finansiering, breddning och eventuella pilotprojekt för implementering. Idérådet arbetar genom nätverk av olika kompetenser för snabb och effektiv beredning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2016

Diarienummer 2016-04002

Statistik för sidan