Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

iCare4Fyrbodal - idésluss för samverkan som stöd för innovationsledning i kommuner

Diarienummer
Koordinator Uddevalla kommun - Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Syfte och mål

Målet för projektet var att stimulera systematisk verksamhetsutveckling genom medarbetardriven innovation, gemensam idésluss och idéutvecklingsprocesser i Fyrbodal för samverkan, nyttiggörande och tillväxt. Prioriterat syfte i iC4F har varit att skapa förutsättningar för kommuner att leda och organisera för att stimulera innovationsförmågan samt kompetensutveckling för att stärka innovativ kultur, ledarskap och utveckla metodkunskap i 3 socialtjänster i Fyrbodal. Fler har anslutit.

Resultat och förväntade effekter

Sammanfattningsvis kan man säga att iCare4Fyrbodal (iC4F) utmynnade en bredare struktur än en ”idésluss”. Mer av ”innovationsplattforms”-karaktär. Strukturen är indelad i 4 områden: 1Strategiskt Ledningsstöd Utvecklingsprogrammet Framtidsorienterat Ledarskap och SKR Tankesmedja (se film och inbjudan nedan). 2Metodstöd Utvecklingsprogram Behovsdriven utveckling (SKR Innovationsguiden). 3Idésluss och samverkan Utvecklat pilot av processtöd med stöd av digitalt verktyg 4Testbädd Påbörjats med 7 kommuner.

Upplägg och genomförande

Parter i projektet har varit: Social-/Omsorgsförvaltning i Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Uddevalla kommun, Fyrbodals Kommunalförbund, Innovatum Science Park och Entreprenörsarenan i Bohuslän och Avd. för hållbar tillväxt, Uddevalla, har varit projektkoordinator. En utmaning har varit att få till stånd arbetsgrupper inom respektive kommun, vilket är en lärdom inför fortsatt implementeringsarbete. Länk till projektbeskrivning i sin helhet finns nedan,

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 maj 2020

Diarienummer 2016-04012

Statistik för sidan