Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IC Thinking för Sverige

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN FRYSHUSET - Pluralism- och dialoginstitutet
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Projektet syftar till att stärka IC (Integrative Complexity), som främjar motståndskraft till svartvitt tänkande och polarisering i samhället. Utvecklingen av den svenska versionen av den manual-baserade metoden “IC Thinking” från Cambridge universitet, inkluderade en preliminär testning av kursens genomförbarhet med en liten grupp av ungdomar. Under utvecklingsprocessen har grunden lagts för ett fortsatt innovativt och evidensbaserat arbete mellan Fryshuset, Umeå och Cambridge universitet.

Resultat och förväntade effekter

Den preliminära testningen av kursen och analys av för och eftermätningar av deltagarnas IC, resiliens, empati, och känsla av sammanhang visade, även i en så liten grupp, en statistiskt signifikant ökning av IC, empati och resiliens och kursens genomförbarhet. Tillsammans pekar det på en ökad motståndskraft till svartvitt tänkande och förbättrad psykisk hälsa. Dessa utfall ska nu testas av Umeå universitet i en vetenskaplig pilotstudie av ’IC Sverige’ i olika skol- och NGO kontexter.

Upplägg och genomförande

Arbetssätt och förutsättningar skiljer sig mellan akademin och en organisation som Fryshuset. Det blev tydligt under projektets förlopp hur viktigt just varje parts erfarenheter och kompetenser var för att skapa ett program som har relevans för målgruppen, kan fungera rent praktiskt och håller en hög nivå gällande evidens, etiska processer och dokumentation. Regelbunden avstämning, ömsesidig respekt och öppen kommunikation ledde till att projektets mål kunde uppnås.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01424

Statistik för sidan