IC Thinking för Sverige

Diarienummer 2018-01424
Koordinator STIFTELSEN FRYSHUSET - Pluralism- och dialoginstitutet
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stärka en motståndskraft till svartvitt tänkandet bland unga genom programmet IC Thinking som har utvecklats av forskare vid Cambridge universitet, vilket kan bidra med att motverka och förebygga en ökad destruktiv polarisering i samhället. Målet är att ta IC Thinking programmet till Sverige, mäta effekten i en svensk kontext med unga samt lägga grunden för en hållbar verksamhet och forskning kring den.

Förväntade effekter och resultat

Genom att utveckla och mäta det evidensbaserade programmet IC Thinking i en svensk kontext, förväntar vi oss att kunna framja kapaciteten till en mellanmansklig forstaelse och tillit samt formagan att hantera spanningar och konflikter pa ett satt som inte leder till exkludering eller vald. Detta kan i sin tur skapa forutsattningar for ett mer inkluderande, socialt hallbart och demokratiskt samhalle.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget för projektet är att tillsammans med forskare vid Cambridge universitet samt Umeå och Uppsala universitet utveckla den svenska versionen av IC Thinking. Projektet kommer genomföras i tre delar: utveckling av IC Thinking Sverige programmet, utbildning av processledare, och mäta effekter av programmet med unga i en svensk kontext. Vi hoppas även lägga grunden för ett forskningsnätverk kring IC Thinking i Sverige.

Externa länkar

https://pluralismdialog.squarespace.com/ic-thinking/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.