Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

I Heat You - från design till fungerande prototyp

Diarienummer
Koordinator Femingo AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

I Heat You är stilrena modeprodukter i textilier med direktverkande värme för att värma upp kvinnor i vardagen. De första två produkterna är en sittdyna, Heather, som värmer rumpan och nedre delen av ryggen och en sjal, Scarlet, som även går att använda som väst eller filt. I detta projekt var målet att ta I Heat Yous två första produkter från ritbordet och "hemgjorda" prototyper till färdiga prototyper tillsammans med slutlig producent. Tack vare projektstödet från Vinnova har vi kunnat ta fram validerade våra prototyper samt säkerställa en fungerande produktion inför lansering.

Resultat och förväntade effekter

I Heat You kommer nu att i ett första steg gå vidare med förlansering av den portabla värmande sittdynan Heather för att främst kunna hjälpa kvinnor med sjukdomar som uretrit eller endometrios samt problem som till exempel ryggsmärtor eller mensvärk. Inom kort kommer vi att börja anställa nyckelroller till kontoret i Visby för att sedan gå vidare med e-handel, försäljning via återförsäljare samt senare lansering av Scarlet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i fyra steg. Vi har: 1) Utrett tekniska och designmässiga förutsättningar tillsammans med producenter inom EU. 2) Tagit fram fungerande prototyper för I Heat Yous produkter Heather och Scarlet tillsammans med producenter inom EU. 3) Validerat prototyper mot fokusgrupp samt medicinskt kunniga personer. 4) Säkerställt en fungerande produktionskedja tillsammans med producenter inom EU.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04109

Statistik för sidan