Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HUGO last mile delivery robot

Diarienummer
Koordinator Berge Consulting AB - Berge Consulting
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet gick ut på att gå från idé till färdig prototyp genom att utforska, undersöka och bygga en självkörande sista-milen-robot för att lösa problemet av kostsamma, tidskrävande och omiljövänliga transporter. Projektet resulterade i en fungerande prototyp.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntades validera om den tilltänkta lösningen var/är möjlig att genomföra och om det kan i framtiden ersätta nuvarande lösningar för att således minska utsläppen av fossila bränslen. Utfallet blev positivt då prototypen fungerar och intresset finns att utveckla vidare till och bygga ett företag runt lösningen.

Upplägg och genomförande

Projektet gick ut på att undersöka "sista-milen problemet" och undersöka och bygga en revolutionerande lösning tillsammans med en fungerande affärsmodell, som är mer energieffektiv och som på lång sikt ersätta de befintliga lösningar som finns på marknaden idag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 september 2018

Diarienummer 2018-03302

Statistik för sidan