Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HR2 Mentor

Diarienummer
Koordinator HR2 Systems AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Målet var att skapa ett system som är anpassat för statliga och kommunala organisationer så att de kan minska ohälsa på arbetsplatsen samtidigt som de blir effektivare i sitt arbete. Vi anser att vi lyckats med målet. Våra användare har fått en bättre kommunikation mellan medarbetare och chef. Man har samtidigt gjort det tydligare kring förväntningar i det dagliga arbetet.

Resultat och förväntade effekter

Vi har genomfört piloter enligt vad vi planerat. Vi har även utvecklat de nya funktioner som behövdes för att vara ett fullgott system för kontinuerlig medarbetarutveckling som passar för både privat och offentlig sektor. Vi har utvecklat en helt ny app som även är anpassat för att ytterligare kunna se om enskild individ riskerar att falla i ohälsa i tid. Detta är verifierat av kund.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört fler och fördjupade piloter på offentlig sektor. Detta genom att fler medarbetare och chefer har fått använda systemet. Vi har utvecklat systemet efter den feedback vi fått. Vi har arbetat nära de piloter vi utfört genom att vara med i introduktion, ta fram material, enkäter mm.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2017

Diarienummer 2017-04558

Statistik för sidan