HR2 Mentor

Diarienummer 2017-04558
Koordinator HR2 Systems AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Syfte och mål

Att skapa ett system som är anpassat för statliga och kommunala organisationer så att de kan minska ohälsa på arbetsplatsen samtidigt som de blir effektivare i sitt arbete.

Förväntade effekter och resultat

Vi ska minska sjukskrivningstalen hos de organisationer som använder Mentor och skapa ett tydligare ledarskap Vi ska använda Vinnovastödet till att verifiera och anpassa vår tjänst och dess funktionalitet för offentlig sektor.

Planerat upplägg och genomförande

Efter de testpiloter vi gjort med Mentor i fas 1 vill vi nu ta ett steg ytterligare med flera användare, mer funktioner och under längre tid genom tester i verklig miljö hos potentiella kunder inom offentlig sektor. Vi avser göra pilot på fler organisationer. Vi vill fördjupa testet med de som varit med i steg 1 men även ha med nya organisationer. Vi avser validera fler funktioner av systemet och se vad som saknas för att det ska vara ett fullgott medarbetarutvecklingssystem för att minska ohälsa på arbetsplatsen samtidigt som organisationen utvecklas.

Externa länkar

Det är bolagets websida, ej specifikt för projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.