Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

HR2 Mentor

Reference number
Coordinator HR2 Systems AB
Funding from Vinnova SEK 900 000
Project duration November 2017 - August 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups

Purpose and goal

Målet var att skapa ett system som är anpassat för statliga och kommunala organisationer så att de kan minska ohälsa på arbetsplatsen samtidigt som de blir effektivare i sitt arbete. Vi anser att vi lyckats med målet. Våra användare har fått en bättre kommunikation mellan medarbetare och chef. Man har samtidigt gjort det tydligare kring förväntningar i det dagliga arbetet.

Expected effects and result

Vi har genomfört piloter enligt vad vi planerat. Vi har även utvecklat de nya funktioner som behövdes för att vara ett fullgott system för kontinuerlig medarbetarutveckling som passar för både privat och offentlig sektor. Vi har utvecklat en helt ny app som även är anpassat för att ytterligare kunna se om enskild individ riskerar att falla i ohälsa i tid. Detta är verifierat av kund.

Planned approach and implementation

Vi har genomfört fler och fördjupade piloter på offentlig sektor. Detta genom att fler medarbetare och chefer har fått använda systemet. Vi har utvecklat systemet efter den feedback vi fått. Vi har arbetat nära de piloter vi utfört genom att vara med i introduktion, ta fram material, enkäter mm.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 13 November 2017

Reference number 2017-04558

Page statistics