Hög-effektiva integrerade millimeterbandantenner (High-Int)

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - School of Electrical Engineering and Computer Science
Bidrag från Vinnova 2 499 560 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt 2019

Syfte och mål

Huvudsyftet med High-Int är att undersöka de nya möjligheterna med helt metalliska strukturer för implementeringen av hög-effektiva antenner i millimeterbandet.

Förväntade effekter och resultat

I det här projektet utvecklar vi innovativa integrerade antenner i millimeterbandet. På dessa frekvenser är antennen en kritisk del i kommunikationssystemet. Mer specifikt måste antennerna ha hög direktivitet och strålningseffektivitet. Därför designas nya antenner för att ha dessa egenskaper. Antennerna måste vara gjorda helt i metall, så att vågorna propagerar enbart i luft. Dessutom måste antennerna ha flera funktioner integrerade, för att minska förlusterna i sammankopplingar mellan komponenter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet involverar KTH och Ericsson AB. KTH har erfarenhet i utveckling av innovativa antennlösningar, ofta helt metalliska antenner baserade på koncepten linser eller läckande-vågor. Ericsson ett ledande teknologi-drivet företag i telekommunikation. High-Int kommer att möjliggöra komplimenterande samarbete mellan Ericsson och KTH.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juni 2019

Diarienummer 2019-02103

Statistik för sidan