Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hjärnskador orsakade av låga impulsljud mekanismer, effekter och prevention

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Bygg och Mekanik, Borås
Bidrag från Vinnova 454 436 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att ta fram riktlinjer för skadliga impulsljud i det civila samhället, inklusive rehabilitering. Vidare identifierades tillväxtmöjligheten inom projektet som utvecklingen och kommersialiseringen av skyddsprodukter på en internationell marknad.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det kan finnas en framtida kommersiell internationell utvecklingspotential för skyddsprodukter mot impulsljud inom det civila området. Dock finns det osäkerheter som idag gör att vi inte kan säkerställa att så är fallet. Mer grundläggande forskning behövs för att identifiera om impulsljud är eller inte är ett problem som måste åtgärdas i det civila samhället.

Upplägg och genomförande

Projektet startade baserat på internationellt erkänd forskning vilken visar på skaderisker vi impulsljudsexponering från militära vapen. Efter att steg1-ansökan beviljats anordnades ett antal projektmöten och en litteraturstudie initierades med syfte att klarlägga bakgrunden och förtydliga presentationen av hela frågeställningen med det civila samhället som infallsvinkel. Baserat på litteraturstudien samt diskussioner och resonemang bestämdes det att projektupplägget just nu inte är moget för UDI steg 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04346

Statistik för sidan