Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

HIPFAT Högpresterande svetsförband i utmattningsbelastade fordon, defektundvikande svetsning

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Material- och Processutveckling
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2017-03062eng.pdf(pdf, 1492 kB) (In English)

Syfte och mål

Projektet HIPFAT syftade till att förstå varför svetsdefekterna Cold laps uppstår och hur man kan undvika dessa, skapa möjligheter till defektundvikande svetsning så att önskad livslängd kan nås. Målen var: -Att identifiera eller utveckla metoder som kan detektera Cold laps. -Att kartlägga mekanismer och svetsparametrar som orsakar Cold laps. -Att ge rekommendationer för hur defektundvikande svetsning ska kunna nås. Målen är uppfyllda: provmetoder har utvecklats, viktiga samband identifierats och rekommendationer är framtagna. Allmängiltigheten ska fortsatt verifieras.

Resultat och förväntade effekter

-Förutsättningar som orsakar Cold laps har identifierats. -En bockmetod har utvecklats för kvantifiering av Cold laps. -En laserskanningsalgoritm har utvecklats, vilket möjliggör ny OFP-metod. -Rekommendationer har tagits fram, utgående från val av optimal svetsspänning för använt tillsatsmaterial. -Fler aspekter i svetsgeometrin har kunnat optimeras. Detta möjliggör för industrin att ytterligare optimera svetsprocessen, öka hållfastheten och minska kostnaderna. Detta ger en förbättrad svetskvalitet, en mer effektiv och hållbar tillverkning samt en ökad livslängd.

Upplägg och genomförande

Projektet planerades på 2,5 år i 6 arbetspaket enligt nedan. Provning och metodutveckling tog längre tid än beräknat, så en förlängning på 2 månader söktes och beviljades. Konsortiet utökades även med Chalmers, då flerfaktoranalys beslöts tillämpas och Chalmers expertis i området är mycket bra. WP1 Industriella krav, fallstudier / demonstratorer WP2 Round robin tester WP3 Defekt- och mekanismstudier WP4 Defektdetektering WP5 Verifiering WP6 Projektledning och kunskapsspridning Det gemensamma arbetet i projektet har varit bra och viktigt, en nyckel till framgång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 maj 2020

Diarienummer 2017-03062

Statistik för sidan