HIPFAT Högpresterande svetsförband i utmattningsbelastade fordon, defektundvikande svetsning

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Material- och Processutveckling
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion för fordonsindustrin

Syfte och mål

För att nå högkvalitativa svetsförband med lång utmattningslivslängd måste bildandet av ytdefekter som cold-laps undertryckas och bra geometri i svetsövergången åstadkommas. Hur detta ska göras på bästa sätt - och med säkerhet - är projektets forskningsfråga, att hitta mekanismerna och styra bort från dessa. Det är även viktigt att kunna detektera cold-laps med oförstörande provning (OFP). Målen är: Att förstå interaktioner och mekanismer som bildar ytdefekter (cold-laps) Att skapa metodik för att undvika cold-laps, säkra lång utmattningslivslängd Att hitta NDT metoder

Förväntade effekter och resultat

Mekanismer för bildande av cold-laps identifierade och strategi för undvikande framtagen. Lämpliga OFP-metoder identifierade. Rekommendationer för processoptimering samt utveckling av nya tillsatsmaterial och styrningar för svetsning framtagna. Forsknings- och populärvetenskapliga artiklar. Presentationer vid seminarier och branschdagar. Utbildningsmaterial för industri och högskola Demonstratorer som visar effekter och nådda resultat. 3år efter projektet används resultaten i svensk industri, vilket ger ökad hållbarhet, kvalitet och konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs i 2,25 år med 6 arbetspaket: WP 1: Kravsättning samt val av Demonstratorer WP 2: Industriell input & Round Robin tester WP 3: Defektformation- & Mekanismstudier WP 4: Detektering av geometriska defekter (OPF & förstörande) WP 5: Verifiering av mekanismer och kvalitet, Demonstratorutveckling WP 6: Projektledning och kunskapsspridning Projektet styrs av en styrgrupp där alla parter är representerade. Resultat och rekommendationer diskuteras i Svetskommissionens arbetsgrupper och sprids även genom artiklar, utbildningsmaterial, workshops och seminarier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.