Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

High-resolution characterisation of chemically complex low alloyed high strength martensitic steels

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur 2018
Slutrapport 2018-04413_SSAB.pdf(pdf, 191 kB) (In English)

Syfte och mål

Syftet med studien var att utvärdera oregelbunden lågvinkel röntgenspridningsmetod (ASAXS) för att bestämma karbidtyper i komplexa mikrostrukturer, likt anlöpningskarbider i martensitiska stål. Försök har utförts vid Advanced Photon Source (APS), Argonne National Laboratory, USA. Behovsägare är SSAB Oxelösund, där intresset är att uppmäta hur små anlöpningskarbider 1-10nm förändras med tid och temperatur, i syfte att optimera materialval och värmebehandlingar. ASAXS metoden valdes för att särskilja molybdenrika karbider från järnkarbider, vilka annars ger liknande spridningseffekter.

Resultat och förväntade effekter

Denna studie har visat att det är möjligt att särskilja små karbider inom samma storleksspann, genom att använda ASAXS metoden. Detta är värdefull information då det ofta finns många karbidtyper inom samma storleksspann, speciellt för härdade och anlöpta martensitiska stål. På lång sikt förväntas effekten vara att bättre optimera effekten av molybden och vanadin i dessa stål, genom ökad kunskap om kärnbildning och tillväxt av dessa karbidtyper.

Upplägg och genomförande

Deltagande parter, SSAB Oxelösund, KTH och Swerim, utförde både in-situ och ex-situ försök i projektet. ASAXS försöken genomfördes med monokromatiskt ljus för att mäta energier nära 20kev, i syfte att studera den oregelbundna effekten (anomalous effect) relaterat till närvaron av molybden för olika partikelstorlekar. Första dataanalysen visar att denna effekt uppträder vid höga Q-värden och särskilt för långa anlöpningstider, vilket är förenligt med molybden utskiljning i små (1-10nm) sekundärkarbider.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 januari 2020

Diarienummer 2018-04413

Statistik för sidan