High-resolution characterisation of chemically complex low alloyed high strength martensitic steels

Diarienummer 2018-04413
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur 2018

Syfte och mål

Syftet med dessa planerade försök är att öka förståelsen för utskiljningsprocessen i låglegerade höghållfasta martensitiska stål. Utskiljningsprocessen av karbider i dessa stål är komplex, och flertal olika karakteriseringsmetoder behövs för att fånga information på olika storleksnivåer och omfång. Med högupplösta mätmetoder kan simuleringar valideras, med ökad förståelse samt möjlighet att prediktera karbidstruktur för andra kemier och värmebehandlingar.

Förväntade effekter och resultat

Industriella intresset är att bättre förstå utskiljningsprocessen som sker vid anlöpning av stål runt 500-600ºC. Utskiljningen av nanometersmå karbider, rika på molybden och vanadin, ger ett betydande hårdhetstillskott. För ståltillverkare som SSAB kan denna information implementeras vid utveckling av nya sorter eller optimering av processer, där små ändringar i kemi kan ge betydande vinster i egenskaper.

Planerat upplägg och genomförande

Planerat upplägg är att utföra analyser med ASAXS (Anomalous Small Angle X-ray Scattering), som komplement till mer traditionella mätmetoder som elektronmikroskopi, atomsond, samt även analyser med SANS (Small Angle Neutron Scattering). Till följd av komplexiteten i utskiljningsprocesserna behövs högupplösta mätmetoder för att isolera och undersöka spridningseffekten av molybden och vanadin i dessa material. Försök är planerat vid Advanced Photon Sourcs APS (Lemont IL, USA). Deltagande parter är SSAB EMEA AB, Swerim AB och KTH.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.