Het fjärrkontroll

Diarienummer 2016-03893
Koordinator Mjärdevi Science Park Aktiebolag - Mjärdevi Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 348 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2017
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång SIP IoT - Utlysning 4 Våren 2016, IoT för innovativ samhällsutveckling

Syfte och mål

Syftet med denna ansökan är att stärka Linköping kommuns, och andra liknande offentliga organisationer, i det viktiga arbetet att digitalisera verksamheten med hjälp av IoT, för att öka dess kvalitet och effektivitet. Dessutom finns det mål om att sprida resultaten, liksom processen att åstadkomma dem, till andra delar av kommunen och regionen, liksom att offentliggöra öppen data från de ingående mätningarna av energikonsumtion och växthusgaser. Till slut har projektet även som mål att ta fram prototyp-förslag till framtida liknande utlysningar.

Förväntade effekter och resultat

De två konkreta delprojekten förväntas a) visa hur stor förbättring av energieffektivitet som kan uppnås med hjälp av moderna IoT metoder, b) förbereda för mätningar av potenta växthusgaser vid kommunens avloppsverk. År 2017 kommer att vara ´Samhällsbyggnadsåret´ i Linköping. Då kommer branschfolk, beslutsfattare, media och privatpersoner besöka stadsdelen Vallastaden och dess utställning. Mer än 50 000 besökare väntas. Planen är att detta projekts resultat kommer visa upp sina resultat då vilket borgar för en stor spridning.

Planerat upplägg och genomförande

Ansökans konstortium består av Mjärdevi Science Park AB, energibolaget Tekniska verken, Ericsson AB och gruppen för Energisystem vid LiU. Projektet prövar effekterna att läsa av distribution av värme till bostäder och lokaler i tätare intervaller, nära realtid och med fler mätpunkter och mätvärden i nätet. Det kommer ge beslutsunderlag för hur hela fjärrvärmesystemet kan optimeras liksom hur enskilda fastigheter/kvarter av fastigheter kan effektivisera energianvändning. De tätare mätningarna kommuniceras trådlöst mha IoT. Mätningarna samlas i en cloud-miljö hos Ericsson.