Hemtjänst 3.0

Diarienummer 2011-02533
Koordinator Högskolan i Halmstad
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Målet med projektet var att skapa ett tvärvetenskapligt och multidisciplinärt konsortium med kompletterande kompetenser som kan möjliggöra att realisera visionen. Målet var även att vidareutveckla och testa en begränsad del av demonstratorn, samt att arbeta med en fördjupad behovsanalys. Projektet har framgångsrikt, genom många olika möten, arbetat ihop ett starkare konsortium samt förädlat, förankrat och konkretiserat projektidén ytterligare. Pilottestet har fallit väl ut och stärkt projektet.

Resultat och förväntade effekter

Kartläggningar och analyser av pågående och genomförda projekt inom området har genomförts, för att möjliggöra en unik positionering samt ett innovativt konsortium. Varierande typer av företag har tillfrågats för att gemensamt forma strukturer för en marknad där olika företag kan vara aktörer. Arbetet med att konkretisera projektinnehållet samt att tydliggöra vilka delar som ska implementeras i B-projektet har identifierats. Ytterligare resultat är en utbroderad behovsmatris och olika scenarios.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen delades upp i arbetsgrupper initialt och dessa har levererat värdefull information till B-ansökan. De kontakterna som varit tillgängliga bla genom Hälsoteknikcentrums nätverk har bidragit till ovärderlig input till projektidén. Detta har skapat förståelse och acceptans för aktörernas olika incitament och villkor, vilket är en förutsättning för B-projektets genomförbarhet. Demonstratorn har testats både på webben och i mobilen. Här har användarmedverkan varit centralt i arbetet.

Externa länkar

Publik projektsida för Hemtjänst 3.0

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.