Hemmlis pilot 2.0

Diarienummer 2017-04184
Koordinator Sin Pantal Ekonomisk förening - Stenkrossen
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Hemmlis har sedan 2017 utvecklat ett hållbart konsumtionsalternativ för möbler grundat i cirkulär ekonomi. Syftet med detta projekt var att utveckla och skala upp vår kärnverksamhet på olika sätt. Vi har under 2018 baserat lager- och verkstadsplats på Återbruket Myllan i Marieholm, effektiviserat lager- och transport system samt skalat upp vår produktion till 50 nya kollektioner. Vi har även utforskat att arbeta B2B, uthyrning av tilläggstjänster B2C och har producerat prototyper av modulära möbler.

Resultat och förväntade effekter

Hemmlis verksamhet har absolut utvecklats under det gångna året. Även om vi också fått större spridning av kommunikation till våra målgrupper och andra externa intressenter har vi nått totalt 21 kunder - en obetydligt förändring som vi kopplar till en drastiskt minskad kundkrets och svårigheter att nå ut till utbytesstudenter i tid. Vårt koncept har dock fått överväldigande positiv respons som pekar på ett tydligt behov av vår tjänst och möjliga framtida utvecklingspunkter.

Upplägg och genomförande

Insamling skedde under vinter och vår där olika leverantörer och samarbetsformer testades. Två konsultuppdrag genomfördes B2B. Under våren reparerades möblerna efter behov, designades till rumskollektioner, produktfotograferades och katalogiserades. Under sommaren sanerades textilmöbler och bäddmadrasser med möbeltvätt och lappades efter behov. Kommunikationsarbete sköttes parallellt med IT ekonomi och möbeltransport (insamling och leverans) av Hemmlis styrelse och volontärer.

Externa länkar

Hemmlis officiella hemsida. Här samlar vi information om oss, våra tjänster och kollektioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.