Hemmlis pilot 2.0

Diarienummer 2017-04184
Koordinator Sin Pantal Ekonomisk förening - Stenkrossen
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Hemmlis huvudsyfte är att tillgängliggöra hållbar kvalitetsdesign till en studentmarknad i Lund. Hemmlis pilot 2.0 syftar till att undersöka en uppskalning av tidigare verksamhet och utvärdera samtliga arbetsprocesser för att etablera en hållbar affärsmodell i enlighet med FN:s Agenda 2030 och dess 12:e globala utvecklingsmål: Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, med fokus på delmål 12.5: Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Förväntade effekter och resultat

Projektåret ska för Hemmlis resultera i en stabil verkstads och lagerlokal, ett skalbart databassystem samt en validerad affärsmodell med parallella inkomstkällor och minst 50 nya slutkunder. De förväntade effekterna är minskad mängd möbelavfall kopplat till studenter i Lund vid utflytt HT18 och VT19, samt ett etablerat hållbart marknadsalternativ för möbelkonsumtion i Lund. Detta kommer att inspirera fler företag till att satsa på hållbara och cirkulära affärsmodeller och på sikt även inspirera fler konsumenter till att välja hållbara konsumtionsalternativ.

Planerat upplägg och genomförande

Med verkstadsplats på Yllefabriken Myllan i Marieholm, samt projektplats på Stenkrossen i Lund ska vår projektledare koordinera insamling av överskottsmöbler i Lund med omnejd, bygga upp en verkstad för att systematisera återbruk, katalogisering och lagerplats på Myllan, och hyra ut möbelkollektioner till studenter i Lund. Parallellt med verksamhetens uppskalning kommer vi arbeta med att knyta fler samarbetspartners och framtida kunder ur ett b2b perspektiv och undersöka hur vi kan bredda vår produktutveckling för att erbjuda slutkunden fler hållbara konsumtionslösningar.

Externa länkar

Företagets hemsida, där vi informerar om hur vår tjänst är ett hållbart alternativ av möbelkonsumtion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.