Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Hemmlis pilot 2.0

Reference number
Coordinator Sin Pantal Ekonomisk förening - Stenkrossen
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2017 - October 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups

Purpose and goal

Hemmlis har sedan 2017 utvecklat ett hållbart konsumtionsalternativ för möbler grundat i cirkulär ekonomi. Syftet med detta projekt var att utveckla och skala upp vår kärnverksamhet på olika sätt. Vi har under 2018 baserat lager- och verkstadsplats på Återbruket Myllan i Marieholm, effektiviserat lager- och transport system samt skalat upp vår produktion till 50 nya kollektioner. Vi har även utforskat att arbeta B2B, uthyrning av tilläggstjänster B2C och har producerat prototyper av modulära möbler.

Expected effects and result

Hemmlis verksamhet har absolut utvecklats under det gångna året. Även om vi också fått större spridning av kommunikation till våra målgrupper och andra externa intressenter har vi nått totalt 21 kunder - en obetydligt förändring som vi kopplar till en drastiskt minskad kundkrets och svårigheter att nå ut till utbytesstudenter i tid. Vårt koncept har dock fått överväldigande positiv respons som pekar på ett tydligt behov av vår tjänst och möjliga framtida utvecklingspunkter.

Planned approach and implementation

Insamling skedde under vinter och vår där olika leverantörer och samarbetsformer testades. Två konsultuppdrag genomfördes B2B. Under våren reparerades möblerna efter behov, designades till rumskollektioner, produktfotograferades och katalogiserades. Under sommaren sanerades textilmöbler och bäddmadrasser med möbeltvätt och lappades efter behov. Kommunikationsarbete sköttes parallellt med IT ekonomi och möbeltransport (insamling och leverans) av Hemmlis styrelse och volontärer.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 21 October 2017

Reference number 2017-04184

Page statistics