Hello colic

Diarienummer
Koordinator Urbanska Innovation AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 - våren 2019

Syfte och mål

Appen Hello Colic finns from dec och stöttar föräldrar som har spädbarn med kolik. Föräldrar registrerar framförallt skrik för att förstå om det är kolik, kan se ev mönster i graf som gör att man kan förbereda sig samt se samband i ex kost. Underlag kan visas för BVC-sjuksköterska som kan använda informationen som stöd när hen ger råd om undersökning eller behandling. Checklista med tips samt expertsvar är så evidensbaserade som möjligt och har tagits fram med forskargruppen Barns och familjers hälsa, Lunds Universitet. Grund för insamling av data för att bidra till kolikforskning finns.

Resultat och förväntade effekter

En nedladdningsbar app finns i Apple Store och Google Play under december 2019. Önskade effekter är att föräldrar upplever stöttning tack vare appen, att skakvåldsincidenter mot spädbarn förhindras samt att sjukskrivningar minskar.

Upplägg och genomförande

Då utvecklingen blev dyrare än tänkt fick vi bortprioritera aktiviteter så som marknadsföring vilket gör att antalet föräldrar som laddar ner appen den första tiden minskar. Själva utvecklingen har gått bra dock med en del buggar som behövts lösas. Samarbetet med forskargruppen på Lunds Universitet har gått väldigt bra där information granskats och kvalitetsäkrats ett flertal gånger. Den första versionen av appen kommer under december.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00628

Statistik för sidan