Hello colic

Diarienummer
Koordinator Urbanska Innovation AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 - våren 2019

Syfte och mål

Var tionde spädbarn får kolik, de otröstliga skriken varar oftast mellan 2 veckor och 4 månader men kan pågå längre. Kolikfamiljer hamnar i en mardröm där många upplever att informationen och stöttning kring kolik är bristfällig. Appen Hello Colic stöttar och informerar föräldrar som har barn med kolik samt informerar och stöttar BVC i deras möte med kolikfamiljer. Hello Colic samarbetar med kolikforskare och vill bidra till kolikforskning. Hello Colic vill också förhindra skakvåldsincidenter mot spädbarn samt minska antal sjukskrivningar.

Förväntade effekter och resultat

Föräldrar förstår genom Hello Colic ifall det är kolik eller inte genom ett kort test samt loggning av framförallt skrik. Loggandet påvisar också mönster som gör att föräldrar kan förbereda sig samt se samband i exempelvis kosten. Föräldrar känner sig trygga med att informationen och råden i Hello Colic är tillförlitliga och bygger på senaste forskningen i samarbete med kolikforskare vilket gör att tid reduceras från googlande och kan läggas på återhämtning samt ta hand om barnet. Appen hänvisar vidare till annan professionell hjälp vilken kan bidra till att barnet får hjälp fortare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet fokuserar på utveckling av BETA-versionen som är planerad till november 2019 inklusive användarvänlig design som iterativt testas med kolikföräldrar. Fokus läggs också på research samt kvalitetssäkring av kolikinformation i samråd med kolikforskare, marknadsföring och lanseringsaktiviteter i olika kanaler så som sociala medier och möten med föräldrar och BVC, marknadsundersökningar, hemsidebygge, möte med samarbetspartners mm.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.