HCT Typfordonskombinationer

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem
Slutrapport 2015-02327.pdf (pdf, 2788 kB)

Syfte och mål

Att minska CO2 utsläppen från godstransporter på väg. Är det möjligt att använda högkapacitetsfordon för att minska CO2 utsläppen från vägtransporter? Är det möjligt att göra det på ett säkert sätt inom existerande infrastruktur? Att beräkna prestandavärden för ett antal olika kombinationen. Detta kan sedan användas som underlag för lagstiftning för tyngre och längre kombinationer. Allt för att säkerställa att de nya kombinationerna konstrueras på ett sätt som säkerställer stabila och effektiva fordon.

Resultat och förväntade effekter

Beskrivning av ca 30 stycken unika HCT typfordonskombinationer med en grundspecifikation och vissa variationer. Validering mot på test på provbana med en kombination med sensorer som mäter bakåtförstärkning. Utveckling av beräkning- och simuleringsmodeller med utgångspunkt från NVF-1/2007 ”Vehicle combinations based on the modular concept” Simulering och utvärdering av prestandamått Uträkningar och analys av prestanda utan särskild hänvisning till specifika typfordonskombinationer (buller och vältstabilitet)

Upplägg och genomförande

Nästan samtliga fordonskombinationer som specificerats här uppfyller Transportstyrelsen föreslagna speciella krav för BK4-trafik. Typfordonskombinationer längre än 25,25 meter är i stort samtliga bättre avseende bakåtförstärkning än en vanlig 64-tons timmerlastbil med släp. Timmerfordonet får här representera en relativt idag vanlig men kritisk kombination avseende stabilitet eftersom den med sitt långa överhäng till dragkopplingen har prioriterat framkomlighet före stabilitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02327

Statistik för sidan