Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hbg Works - testbäddar för genomförande

Diarienummer
Koordinator HELSINGBORGS KOMMUN - Digitaliseringsavdelningen
Bidrag från Vinnova 365 868 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Helsingborgs stad vill etablera en testbädd som stödjer kommunens förvaltningar och bolag i deras utvecklingsprojekt. Testbädden ska ha kompetens och verktyg att ta ett projekt från medarbetarnas idéer och behovsidentifiering till faktiskt realiserad lösning i verksamheten. Genomförande är en stark drivkraft, att få till en mätbar förändring och att förflytta den kommunala verksamheten. Testbädden Hbg Works slog upp portarna under våren 2019.

Resultat och förväntade effekter

-Under förberedelseprojektet har miljön Hbg Works slagit upp portarna. Utformning och inredning som stödjer testbäddsverksamheten. -Skapat en mötesplats för stadens förvaltningar och bolag. Långt över 50 besök från förvaltningar, bolag och externa parter. -Börjat testa innovationsprojekt med förvaltningar, där Skol- och fritidsförvaltningen var första pilotprojekt -Fördjupat kompetens och förståelse för innovationsprocesser, innovationsmetoder samt verktyg. Projektet har testat över 10 metoder

Upplägg och genomförande

Digitaliseringsavdelningen har varit projektägare för testbädden Hbg Works, vilket borgat för god förankring i stadens förvaltningar och bolag. Ideon Open har följt projektet och gett värdefullt input i hur man arbetar med en innovationsmiljö, utbildat i innovationsmetoder och processer samt stöttat verksamheten i att komma igång med skarpt projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03725

Statistik för sidan