Hbg Works - testbäddar för genomförande

Diarienummer 2018-03725
Koordinator HELSINGBORGS KOMMUN - Digitaliseringsavdelningen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång 2018-02475-en

Syfte och mål

Syftet är att öka kommunens förmåga att ta idéer hela vägen till realisering och öka förändringstakten. Målet är att etablera en stadsgemensam förmåga för innovation och digitaliseringsprojekt som hjälper stadens förvaltningar genom att skapa en gemensam plats, där kompetens och projekt kan dela erfarenheter med varandra, och staden kan erbjudas som testbädd i öppen innovation med externa organisationer och företag. Förstudien kommer att bereda, kommunicera och benchmarka arbetssättet

Förväntade effekter och resultat

Efter ett genomförande kommer stadens verksamheter att vara bättre kompetens- och metodmässigt rustade för att snabbare och agilare kunna driva egna digitala utvecklingsprojekt. Testbädden kommer att kunna erbjuda systematiskt beprövade metoder och verktyg som gör att stadens verksamheter jobbar mer kostnadseffektivt och öppet med innovation i samverkan med näringsliv, privatpersoner och universitet. Ett antal digitala projekt som förbättrar service till invånare och ökar intern effektivitet kommer att ha realiserats.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien genomförs i samarbete med Ideon Open som håller ihop dokumentation och planering av studiebesök. Kommunikationsresurser ska rekryteras för att fortlöpande kunna dela resultat. En ny intern organisation sätts upp under våren 2019 i en ny lokal där ett antal pilot projekt kommer att köras och utvärderas.

Externa länkar

Hemsida för platsen som kommer att dela arbetet och information kring projekt fortlöpande

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.