Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HarpAD - Maximize your guitar

Diarienummer
Koordinator HarpAd - INNOVATUM AB
Bidrag från Vinnova 298 649 kronor
Projektets löptid mars 2019 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

En del av syftet var att utveckla en högkvalitativ produkt i symbios med marknaden vilket vi har uppfyllt väl. Produkten har tagits emot väl av marknaden. Ett andra delsyfte var att ta fram ett varumärke som signalerar exklusivitet och kvalité. Även detta mål har nåtts med stor framgång. De gitarrister som vi har mött uttrycker att vår logotyp och vårt färgschema är snygga och andas kvalité. Utöver detta har vi även utvecklat en hemsida med en webshop där vi har integrerat vårt varumärke, vilket var det 3:e delmålet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har under projektet lyckats uppnå en produkt av kommersiell standard som folk är villiga att köpa. Även färdigställandet av vårt varumärke och webshop gör att vi nu kan lägga större delen av vårt fokus på försäljning/expansion/export etc. Vi har tack vare detta goda grundarbete en helt annan möjlighet att hitta samarbetspartners, göra attraktiv reklam och att kunna sälja mer. Detta är också helt nödvändigt för att vi skall kunna växa i en tillräcklig takt för att kunna ta patent i de länder som är planerade.

Upplägg och genomförande

Vi har med hjälp av feedback från gitarrister utvecklat produkten. Designen har vi tagit fram tillsammans med en designingenjör. Längs vägen har vi utfört hållfasthetsberäkningar för att säkra funktion och kvalité. Vi ställde ut produkten på FUZZ mässan (nordens största gitarrmässa) där vi också hade möjlighet att få mycket feedback, vilket gav en stor bekräftelse på att gitarristerna gillade produkten. Vidare har vi arbetat ihop med en reklambyrå för att ta fram ett starkt varumärke med logotyp och visuell identitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2019

Diarienummer 2019-00246

Statistik för sidan