HARMONISE - Safe interaction with different levels of automation

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Volvo GTT
Bidrag från Vinnova 5 022 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-09-20

Syfte och mål

Det övergripande målet i projektet är att undersöka olika sätt att harmonisera, förenkla, hantera och förbättra hur förare interagerar med tekniska system som automatiserar delar av eller hela den dynamiska körningen i fordonet. Målen är: (i) Att utveckla och utvärdera olika koncept som stödjer samverkan mellan förare och fordon på ett multimodalt sätt och; (ii) Att utveckla designrekommendationer baserat på teoretiska och empiriska data från projektet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att producera (i) teoretiska insikter inom mänsklig kognition (WP2), (ii) utformning av designrekommendationer med fokus på harmonisering i samband med automatiserade fordon (WP2), (iii) konceptprototyper (WP3) och (iv) experimentresultat (WP4). Resultaten kommer att presenteras i interna och externa aktiviteter (e.g. presentationer, papers och demonstrationer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fyra arbetspaket. Projektledning och dissemination (WP1), State of Art, Teoretiskt ramverk och Designrekommendationer (WP2), Konceptdesign (WP3) och Utvärdering (WP4). Konceptprototyperna kommer utvärderas i en iterative process och resultaten användas för att uppdatera designrekommendationerna. Utvärderingar kommer att genomföras i olika testanläggningar , på testbana och på väg om möjligt med både interna experter samt externa testpersoner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04263

Statistik för sidan