HARMONISE - Safe interaction with different levels of automation

Reference number 2016-04263
Coordinator Volvo Technology AB - Volvo GTT
Funding from Vinnova SEK 5 022 000
Project duration January 2017 - December 2019
Status Ongoing
Venture Traffic safety and automated vehicles -FFI
Call FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-09-20

Purpose and goal

Det övergripande målet i projektet är att undersöka olika sätt att harmonisera, förenkla, hantera och förbättra hur förare interagerar med tekniska system som automatiserar delar av eller hela den dynamiska körningen i fordonet. Målen är: (i) Att utveckla och utvärdera olika koncept som stödjer samverkan mellan förare och fordon på ett multimodalt sätt och; (ii) Att utveckla designrekommendationer baserat på teoretiska och empiriska data från projektet.

Expected results and effects

Projektet kommer att producera (i) teoretiska insikter inom mänsklig kognition (WP2), (ii) utformning av designrekommendationer med fokus på harmonisering i samband med automatiserade fordon (WP2), (iii) konceptprototyper (WP3) och (iv) experimentresultat (WP4). Resultaten kommer att presenteras i interna och externa aktiviteter (e.g. presentationer, papers och demonstrationer.

Planned approach and implementation

Projektet består av fyra arbetspaket. Projektledning och dissemination (WP1), State of Art, Teoretiskt ramverk och Designrekommendationer (WP2), Konceptdesign (WP3) och Utvärdering (WP4). Konceptprototyperna kommer utvärderas i en iterative process och resultaten användas för att uppdatera designrekommendationerna. Utvärderingar kommer att genomföras i olika testanläggningar , på testbana och på väg om möjligt med både interna experter samt externa testpersoner.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.