Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hårda tunna filmer för transparanta material t ex pekskärmar i mobiler och surfplattor

Diarienummer
Koordinator HPViCo AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet att verifiera ”Hårda tunna filmer” utifrån tillämpningen är uppfyllt och visat reproducerbara egenskaper, god vidhäftning och mer än dubbelt så hårda och reptåliga som fönster- och ”Gorillaglas”. Målet att analysera marknaden och skapa kontakter har resulterat i en indikation på intresset att belägga polymera pekskärmar med potential för framtida mobila enheter. Kontakter med intresserade affärspartner har upprättats. Projektet har gett en plan för vad som krävs för utvecklingen av bolaget 2018 och uppfyllt målet kring affärsmodellen och IPR-strategi i närtiden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ett antal värdefulla slutsatser och strategi för bolagets utveckling under 2018. Innovationen ”Hårda tunna filmer” är verifierad och dess egenskaper som gör att den leder till förbättrade, mer hållbara produkter för flera olika typer av transparenta material. Projektet har gett kontakter till marknaden som kommer att utvecklas. Slutsatsen kring affärsmodell är att det krävs kapitaltillskott och mer personella resurser som kan arbeta fokuserat med bolagets utveckling. Projektet har även lett fram till en IPR-strategi.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits i tre olika delprojekt. Delprojekt materialverifiering kunde inte bemannas enligt plan utan krävde nyrekrytering och förlängning av projekttiden. I delprojekten kring marknadsanalys, affärsmodell och IPR-strategi har konsulter varit knutna. Marknadsanalysen har genomförts mot slutet av projekttiden och är en ”scanning” av konsultens befintliga kontaktnät + några nya kontakter. Den stora marknaden och antalet aktörer verksamma med skärmar och andra transparenta material gör det orimligt att nå en fullständig kartläggning inom ett mindre projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00490

Statistik för sidan