Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Hälsoteknik som höjer organisationers och individers emotionella intelligens med hjälpa av avatarer.

Diarienummer
Koordinator Emotional Quotient Accelerator AB - Stockholm School of Entrepreneurship
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att sammanställa den senaste EQ-forskningen samt undersöka vilken teknik som marknaden ansåg var mest användarattraktiv. Dessa två komponenter skulle sedan ligga till grund för att samskapa en MVP tillsammans med två pilotkunder. Vad vi kom fram till var att vår intitiala tekniska strategi behövde ändras från mobil applikation till Virtual Reality - VR. Eftersom VR är en immersive och relativt ny teknik behöver en prototyp tas fram för att kunna signera två pilotkunder. Vi uppfyllde alla våra projektmål förutom MVP:n som vi kommer att ta fram efter prototypen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att vi tagit fram en betydligt mer framtidsorienterad och marknadsattraktiv strategi vad gäller produktutvecklingen än vad vi hade innan projektet påbörjades. De effekter av det som vi redan kan se är: - Än mer framtidsorienterad position för vårt företag - Ökat intresse från finansieringsmarknaden - Mer användarattraktiv produkt - Mer impact tack vare immersive tekniken som höjer användarens närvarokänsla vilket är av stor vikt vid allt lärande - Högintressanta inbjudningar till event för att tala om utveckling av emotionell intelligens med hjälp av VR

Upplägg och genomförande

Vi började med att dela in projektet i fyra arbetspaket: marknad, produktinnehåll, mockup och MVP. Sedan relaterade vi respektive arbetsuppgifter till de personer som var mest relevanta vad gäller respektive kompetenser. Därefter utförde vi uppgifterna: sammanställde relevant forskning, intervjuade ledning, HR och medarbetare, sammanställde feedback, verifierade vår affärsmodell, tog fram en mockup, genomförde tekniska workshops samt tog fram en hemsida. Vad vi konstaterade efter det var att vi behövde ändra vårt teknikval från mobil applikation till Virtual Reality - VR.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04145

Statistik för sidan