Design av framtida ljusmiljöer

Diarienummer 2017-03782
Koordinator MOUM DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka marknadspotentialen samt verifiera den tilltänkta affärsmodellen med en potentiell kund. Under projektets gång har vi arbetet brett mot B2B-segmentet men även funnit att intresset bland konsumenter varit större än förväntat. Vi har även arbetat nära en potentiell kund vilket givit oss ny kunskap om kundens bransch och förutsättningar på den. För att göra vårt erbjudande mer attraktivt så kommer vi att utveckla både en bredare tjänst nischad mot den här kundgruppens specifika utmaning samt i form av en produkt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet innebär att vi vidareutvecklat de marknadsmässiga förutsättningarna för projektet och framförallt lyckats arbeta nära en kund som är ledande inom sin bransch. Tack vare kundkontakten har även underleverantörer visat intresse för vår produkt och tjänst vilket kommer ge oss möjligheter att arbeta upp en effektiv organisation bakom framställandet av vår produkt samt säkra framtida generationer av produkten.

Upplägg och genomförande

Projektet har fortlöpt enligt plan med fokus på marknadsundersökning den första halvan av projektet och den andra delen har fokuserats på att arbeta tillsammans med potentiell kund och genomfört en förstudie åt kunden till självkostnadspris. Resultatet av förstudien resulterar direkt i frågeställningen för nästa fas av projektet som handlar om att säkra produktutveckling- innovationshöjd och leverans.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.