Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager

Diarienummer
Koordinator NCC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 972 000 kronor
Projektets löptid april 2022 - maj 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång InfraSweden2030: Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

En studie av energilager inom bygg och anläggningsarbeten med syfte att undersöka om de kan underlätta elektrifieringen av maskiner och fordon. Genom att använda energilager under ett helt projekt får vi kunskap om den tekniken kan underlätta övergången till elektrifierade fordon och maskiner. Vid positiva resultat från studien kommer den kunskapen att underlätta och snabba på omställningen inom bygg och anläggningsprojekt till att bli utsläppsfria.

Förväntade effekter och resultat

Studien kommer att ge större kunskap om batteribaserade energialger och hur de kan effektivt användas inom bygg och anläggningsarbeten för att elektrifiera transporter och maskiner. Projektets förhoppning är att den kunskapen snabbt kan spridas, skalas upp, underlätta och accelerera övergången mot utsläppsfria arbetsplatser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras med följande arbetspaket: AP1 Uppstart och policysammanställning AP2 Analys av bästa praxis avseende innovation och teknik AP3 Test på storskaliga fordon och anläggningsmaskiner AP4 Användarbedömning AP5 Dokumentation och resultatspridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 januari 2023

Diarienummer 2022-00174

Statistik för sidan