Hållbara garderober: hinder och möjligheter i konsumentbeteende för omställningen till en cirkulär modeekonomi.

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Gothenburg Research Institute
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Projektet säkerställer förutsättningar för att uppnå cirkulär modeekonomi genom att utreda hinder och möjligheter i konsumentbeteende som påverkar omställningen till en cirkulär modeekonomi. För att förstå varför användning och konsumtion av kläder ser ut som den gör fokuserar detta projekt på att identifiera drivkrafter och barriärer i konsumentbeteende. Målet är att textila resurser tas till vara på bättre sätt, samt affärsnytta genom att synliggöra vilka behov konsumenter har gällande vård och service av befintliga plagg.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att belysa konsumentbeteende genom att låta två grupper av konsumenter dokumentera och reflektera över sina val och vanor. Den identifierade relationen till plagg översätts sedan till brister/behov och möjligheter till att utveckla nya lösningar och driva policyfrågor som kan främja cirkulära modesystem. Resultatet från konsumentbeteendestudierna kommer sammanställas och fungera som underlag till design- och affärsutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

För att förstå varför användning och konsumtion av kläder ser ut som de gör och hur man kan få mode-ekosystemet att övergå till hållbara lösningar är en analys som tar hänsyn till modets sociala och kulturella betydelser nödvändig.Projektets partners består Science Park Borås, Västra Götalandsregionen och Konsumentverket. Därtill ingår Naturvårdsverket, ADA Business Region, Marketplace Borås, Creative Clusture i en referensgrupp som kommer att aktiv vara involveras i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2020

Diarienummer 2018-04678

Statistik för sidan