Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar utveckling av punktsvetsad fordonsstruktur, Del 2

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 862 277 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2011-03654_SV.pdf (pdf, 549 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har gett förutsättningar för vidare utveckling av simuleringsteknik för brott i punktsvetsad struktur. Metod är delvis utvecklad men inte verifierad för parameterbestämning för finita element-simuleringsteknik.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med utgångspunkt från projektresultaten kan vidareutveckling av det s.k. interphase-elementet ske. Detta förväntas höja simuleringskapabiliteten inom krocksimulering av punktsvetsad struktur. Härigenom möjliggörs utveckling av viktoptimerade konstruktioner som i sin tur kräver mindre energi att förflytta, som fordon.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i datormiljö eftersom den praktiska verifieringen skulle kommit senare och har därför bortfallit. Generellt kan sägas att simulering av punktsvetsens egenskaper i provkroppsgeometrin ska ses som en dimensionering av provkroppen samt en verifikation att de parametrar som givits punktsvetsen ska återskapas vid utvärdering av provkroppen. Detta har kunnat göras i simulering men ej hunnit visas i praktiska prov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-03654

Statistik för sidan