Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar stadsutveckling med systemlösning för gröna och gråa ytor

Diarienummer
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Viktiga resultat som projektet gav

A-projektet syftade till att testa och utveckla de ursprungliga projektidéerna, knutna till Vinnovas utmaningar, samt att bygga ett komplementärt konsortium för att förankra aktiviteterna i vetenskapliga sunda principer och kunna testa och förverkliga föreslagna systemlösningar och omvandla dessa till kommersialiserbara produkter och tjänster såväl nationellt som internationellt. Konsortiet har främst utvidgats med fler slutanvändare och en partner för bättre spridning av resultaten genom utbildning. En programbeskrivning är framtagen liksom mall för projektavtal.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är ett definierat komplementärt konsortium med en gemensam syn på hur B-projektet skall bedrivas, utformning av projektavtal, detaljerad projektbeskrivning för B-projekt, en B-ansökan samt ett begynnande samarbete mellan aktörer tidigare okända för varandra. Sverige ligger bra till inom området som kombinerar teknik och vegetation. Traditionellt är detta två olika discipliner som inte samarbetar. Exploateringspotentialen för svenska aktörer är därmed stor genom detta projekt. Samarbete med finska CLASS projektet och EU-ansökan inom Environment är planerade.

Upplägg och genomförande

Inledande workshop i november med diskussion kring ansökan och upprättande av förslag till projektstruktur och konsortium. En tidplan gjordes och ledare för olika arbetspaket utsågs. Arbetsgrupperna har arbetat fram olika delar av projektbeskrivningen i samråd med projektledaren. Avstämning med workshop för hela projektgruppen i slutet av januari. Kompletterande telefonmöten har hållits. Nya partners har tillkommit. Fördjupning av dagvattenproblematiken har gjorts. Samarbetsavtal med finskt projekt inom Tekes program. B-projektet beskrivs i en rapport enligt FP7mall.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02771

Statistik för sidan